آخرین روزهای پرتحرک سالیانه

ماراتونی به نام اسفند

شلوغی بیش از حد مترو، خیابانها و معابر در روزهای پایانی سال شرایط استفاده بهتر از این روزها را کاهش داده است. شاید نیازهای کاذبی که در بازار وجود دارد و حضورهای غیر ضرور در این روزهای پایان سال به عمق فاجعه افزوده است.

ماراتونی به نام اسفند

گیلان خبر: از سالیان گذشته نزدیک شدن به سال نو شمسی همراه با تغییراتی در ساختار زندگی شهری همراه بوده است. فروشگاههایی که ساعات کاری مشخصی داشتند به دلیل ازدحام جمعیت و به دلیل کمک به بهبود شرایط، روزهای متفاوتی را تجربه می کردند و افزایش جمعیت در جای جای شهر قابل رؤیت بوده است. حضور دست فروشان در معابر شهری از تغییراتی است که در ظاهر شهر ایجاد می شود. ترافیک خودروها و ازدحام در ایستگاههای مترو هم در این هیاهو از قافله عقب نمی ماند.

 
استقبال زود هنگام از بهار و ماراتونی به نام اسفند
 
توجه به تغییر و تحولات و آمادگی برای بهبود شرایط زندگی، از نکاتی است که مورد توجه قرار می گیرد. اما به نظر می رسد رفته رفته سرعت پیشواز از بهار در شهرها رو به افزایش است و استقبال زودرس از بهار، در این سالها شاید شرایط را برای امرار معاش نیز دشوار کرده باشد. اما آفتهایی را نیز در دل خود در پی خواهد داشت که نباید از آن غافل شد که به مواردی از آن اشاره خواهد شد:
 
1- شلوغی بی حد و حصر در خیابانها معضلاتی را برای شهروندان ایجاد می کند.موضوعی که فارغ از ایجاد شور و هیاهوی انتهایی سال و رونق بازارها مشکلاتی را برای شهروندان به وجود می آورد. این موضوع را نمی توان نادیده گرفت که در سالهای اخیر بیش از یک ماه تا ابتدای سال جدید مانده رفت و آمدها در شهر دشوارتر می شود. همین موضوع کافی است تا کارمندان آخرین روزهای سال را با مشکلاتی در رفت و آمد همراه می کند.
 
2- از دیگر معضلاتی که در اسفندماه ایجاد می شود (و حتی بهمن ماه) بی توجهی اداره جات به ارباب رجوع می باشد. بهانه جمع بندی مالی و برخی موضوعات دیگر بهانه ای است که به راحتی می توان در آخرین روزهای سال مشاهده نمود. شاید بهترین راه درمان چنین اشکالی برنامه ریزی های دقیق تر و منسجم تر از ابتدای سال می باشد تا در چنین روزهایی ارباب رجوع ترسی از حضور در اداره جات نداشته باشد. البته عکس این موضوع هم مصداق خواهد داشت و بی توجهی برخی افراد نسبت به موضوعاتی که پیگیری آنها از مدتها قبل می تواند در دستور کار قرار گیرد و در واپسین روهای سال زحمت و سختی فعالیت را برای اداره جات به وجود می آورد.
 
 
3- در سالی که پیش روست با توجه به اتفاقات سیاسی که وجود دارد تب و تاب خرید و خانه تکانی با این اتفاقات عجین شده است و شرایط متفاوتی را  رقم زده است. همگام شدن روزهای انتخاباتی و هیاهوی انتخابات مجلس درروزهای شلوغ پایان سال  شرایط را برای استفاده هر چه بیشتر نامزدهای انتخاباتی از این حضور ایجاد کرد که این موضوع آراستگی ظاهری شهر را هم مورد تأثیر قرار داد.کما اینکه در سال جاری اقدامات مناسب شهرداری در زمینه قرار دادن جایگاههای ویژه تبلیغات شرایط را برای ساماندهی ظاهری شهر بیش از پیش فراهم نموده است.
 
4-  شلوغی بیش از حد مترو، خیابانها و معابر در روزهای پایانی سال شرایط استفاده بهتر از این روزها را کاهش داده است. شاید نیازهای کاذبی که در بازار وجود دارد و حضورهای غیر ضرور در این روزهای پایان سال به عمق فاجعه افزوده است. تا جایی که به راحتی میزان تراکم جمعیت و حضور مردم در سطح شهر را می توان مشاهده کرد که به نسبت مشابه در سالهای گذشته رشد فزاینده ای داشته است. در حالیکه بر شرایط جمعیتی شهر تا این اندازه تغییرات ایجاد نشده است. همین امر دلیلی بر رشد نیازهای کاذب بیشتر از گذشته گردیده است.
 
در یک جمع بندی شاید بتوان به این نتیجه رسید که بهتر است به جای اینکه روزهای اسفتد شبیه به ماراتونی نفسگیر شود و ازدحام خیابانها و اداره جات شرایط را برای عموم مردم دشوار نماید با برنامه ریزی و ساماندهی بهتر از ابتدای سال از این جریان جلوگیری نمود. هر چند مدتهاست که  این خصیصه متأسفانه در تارو پود ما دیده می شود  اما هر مشکلی را می توان با مدیریت صحیح و اصولی ساماندهی نمود و فرهنگی به نام مدیریت زمان را با برنامه ریزی دقیق از ابتدای سال اجرا نمود تا در نتیجه این مدیریت کارآمد شرایط بهترو مدیریت شده تری را در روزهای پایانی سال شاهد بود.


منبع: فرهنگ

کد مطلب: 13834

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر