طولانی ترین رمضان ۱۰۰ سال اخیر؛

رکوردی در رمضان امسال که هر 100سال یکبار اتفاق می افتد

رمضان امسال ۴۷۰ ساعت و ۴۱ دقیقه است که به طور میانگین می توان سهم هر روز روزه داری را ۱۶ ساعت و ۱۴ دقیقه در نظر گرفت.

رکوردی در رمضان امسال که هر 100سال یکبار اتفاق می افتد

گیلان خبر: رمضان امسال ۴۷۰ ساعت و ۴۱ دقیقه است که به طور میانگین می توان سهم هر روز روزه داری را ۱۶ ساعت و ۱۴ دقیقه در نظر گرفت.

این پدیده گرچه فقط هر 33 سال یک بار اتفاق می افتد اما برای ایجاد موقعیتی مشابه امسال بیش از 100 سال زمان لازم است. افزون بر این ساعات روزه داری در روز اول 16 ساعت و 10 دقیقه در پانزدهم آن 16 ساعت و 16 دقیقه و در روز پایانی 16 ساعت و 10 دقیقه است.


منبع: جهان

 

کد مطلب: 16053

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر