به استناد کدام سند رای ورزشکاران شورا را اجاره‌ای می‌نامند

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیات رئیسه فعلی شورای شهر تهران عملکرد خوبی داشته و چمران نیز به عنوان رئیس شورای شهر تهران در شورا مثمر ثمر بوده است.

به استناد کدام سند رای ورزشکاران شورا را اجاره‌ای می‌نامند

گیلان خبر: حسین رضازاده درباره انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران و مباحثی که درباره اجاره‌ای بودن رای ورزشکاران شورا مطرح می‌شود، اظهار داشت: با این مباحث به اعضای ورزشکار شورا اتهام می‌زنند.

وی ادامه داد: بر اساس کدام سند و مدرک تهمت می‌ز‌نند و می‌گویند رای اعضای ورزشکار شورا اجاره‌ای است و منظورشان کدام عضو است.

رضازاده بیان داشت: با توجه به انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در سال آینده و محبوبیت ورزشکاران در بین آحاد جامعه این مباحث حاشیه‌ای مطرح می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره انتخابات هیات رئیسه شورا افزود: شورای شهر تهران 31 نفر عضو دارد که رای هر کدام از اعضا مستقل است.

وی گفت: هیات رئیسه فعلی شورای شهر تهران عملکرد خوبی داشته و چمران نیز به عنوان رئیس شورای شهر تهران در شورا مثمر ثمر بوده است.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 18359

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر