مهدی رحیمی

هژمون چیست؟

این واژه کمی تخصصی به نظر می رسد ، ولی در کل به کشوری که قدرت منطقه ای یا فرا منطقه ای باشد و کشور های زیر مجموعه ای از او حمایت و بر دستورات و ... او صحه نهند را هژمون می گویند.

هژمون چیست؟

گیلان خبر: این واژه کمی تخصصی  به نظر می رسد ، ولی در کل به کشوری که قدرت منطقه ای یا فرا منطقه ای باشد و کشور های زیر مجموعه ای از او حمایت و بر دستورات و ... او صحه نهند را هژمون می گویند.

و در اصلاح تخصصی:
هژمونی اصطلاحی است که گرامشی آن را باب کرده تا چه‌گونه‌گی سلطه‌ی یک طبقه بر طبقه‌ی دیگر را به وسیله‌ی آمیزه‌ای از وسایل سیاسی و ایدئولوژیکی وصف کند.

و البته نکته ای که در اینجا وجود دارد، هژمون سعی دارد چیرگی اجتماع خود بر اجتماع دیگر را  با درجه ای از رضایت مندی آن جامعه ایجاد کند.
 

gilankhabar-photo-border

به طور کلی این واژه به مفهوم تسلط و برتری است که عبارت است از چیره‌دستی و مهارت بیش‌تر در امور دیپلوماسی و روابط دیپلوماتیک بین دولت‌ها و برخی از پژوهش‌گران در مورد تفوق نظامی‌گری نیز این واژه را به کار برده‌اند که ظاهراً در اسناد و آرشیو خبری رسانه‌های جمعی اروپا و امریکا در این زمینه سابقه‌ی فراوان وجود دارد.

 

کد مطلب: 2324

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر