رئیس سازمان نهضت سواد آموزی اعلام کرد

جزئیات سیاست‌های نهضت سواد آموزی در سال 96

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی مشارکت در انسداد مبادی ورودی بی‌سوادی با اولویت حمایت از آموزش کودکان در معرض آسیب، توسعه کمی و کیفی مراکز یادگیری محلی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش را از سیاست‌های این سازمان در سال 96 برشمرد.

جزئیات سیاست‌های نهضت سواد آموزی در سال 96

گیلان خبر: علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در گردهمایی معاونان سواد آموزی استان‌ها در خصوص طرح‌های جاری سازمان، اهداف کمی و اعتبارات سواد آموزی در سال 96 و سیاست‌های سال آینده به بیان نظرات خود پرداخت.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به طرح IDCL و ضرورت تلفیق مهارت‌های مورد نیاز با سواد آموزی، بیان داشت: از اهداف مهم مترتب بر طرح تلفیق سواد آموزی با مهارت‌های پایه رایانه، تعمیم و گسترش مهارت استفاده از رایانه در برنامه‌های سوادآموزی، ایجاد و افزایش دانش رایانه‌ای سوادآموزان تحت پوشش، ایجاد و بهبود انگیزه و نگرش کار با رایانه در سوادآموزان تحت پوشش و تبلور اهداف دولت الکترونیک است.

وی در خصوص مراحل اجرای این طرح گفت: شروع طرح تلفیق مهارت‌های رایانه با سواد آموزی ICDL،  ابتدا در نیمه اول سال 1394، در شهر تهران در بین 25 نفر سواد آموز به اجرا در آمد و در فاز دوم،  این طرح در استان‌های خراسان رضوی، کردستان، اصفهان، کرمان و شهر تهران با تعداد کل 500 سوادآموز (هر استان 100 نفر) اجرا شد. در سال 95 این طرح توسعه پیدا کرده و در 11 استان با تعداد کل 1500 سوادآموز به اجرا در آمد.

 باقرزاده به تبیین طرح آزمایشی جشنواره انتخاب آموزش دهنده موفق پرداخت و افزود: طرح انتخاب آموزش دهنده موفق که در شانزدهمین جلسه شورای مدیران سازمان بررسی و پس از اصلاحاتی مورد تصویب قرارگرفت، جهت اجرای آزمایشی به دو استان کردستان و گیلان ارسال شد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی خاطرنشان کرد: هدف این طرح شناسایی، ایجادانگیزه، ارزش گذاری و ارج نهادن به عملکرد آموزش دهندگان موفق سوادآموزی است و براساس تصمیم شورای مرکزی، مقرر است تعداد 1500 نفر آموزش دهنده موفق در سطح کشور مورد تشویق قرار گیرد؛ از این تعداد 1350 نفر در سطح شهرستان، 135 نفر در سطح استان و 15 نفر در سطح ملی خواهد بود.

وی با بیان اهمیت کسب شناخت محیطی و ضرورت آن برای ادامه حیات هر سازمان و مجموعه، گفت: محیط شبکه‌ای از عوامل و عناصری است که سیستم (سازمان) را فرا گرفته‌اند و در رابطه خود، با سیستم موثر و غیر قابل تغییرند.

باقرزاده در زمینه تقسیم‌بندی انواع محیط هر سازمان  تصریح کرد: محیط هر سازمان به سه دسته محیط عمومی، شامل «شرایط و عوامل اقتصادی»، «سیاسی»، «قانونی»، «فناوری»، «اجتماعی» و«زیست محیطی»؛ محیط عملیاتی شامل «مصرف کنندگان و ذی نفعان»، «رقبا و عرضه کنندگان دیگر»، «ظرفیت سازمانی»، «تامین‌کنندگان و مالکان» ومحیط داخلی شامل «ماموریت و اهداف سازمان»، «ساختار و سلسله مراتب»، «مبانی و ارزش‌ها»، «رویکردها و برنامه‌ها»، «فرایندها و روش‌ها»، «شاخص‌ها» و «نشانگرها» تقسیم می‌شود. 

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به تبیین مزایای تحلیل محیطی پرداخت و تاکید کرد: تحلیل محیطی سبب بهبود توانایی نحوه مواجهه با تغییر در پاسخ به مولفه‌های بیرونی شده و موجب افزایش ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان و درگیر کردن تعداد بیشتری از کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری می‌شود.

وی  به بیان راهبرد‌های اصلی سیاست‌های اجرایی سازمان در سال آینده پرداخت و تصریح کرد: دو راهبرد اصلی سیاست‌های اجرای سازمان در سال 96، بهبود کیفیت آموزشی، ارتقای آگاهی ‌و توانمندی‌های عمومی، افزایش  نسبت باسوادی در گروه هدف، گسترش فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر و تحکیم و تثبیت سواد، با اولویت مناطق محروم و افراد آسیب‌پذیر است.

باقرزاده عنوان کرد: مشارکت در انسداد مبادی ورودی بی سوادی با اولویت حمایت و پشتیبانی از آموزش کودکان درمعرض  آسیب، عشایر و اتباع خارجی، ارتقاء توانمندی نیروی انسانی شاغل در پست­‌های سوادآموزی، توسعه کمی و کیفی مراکز یادگیری محلی، استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و تدریس، توسعه دولت الکترونیک، به روز آوری سامانه سواد آموزی و تکمیل پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد، از سیاست‌های اجرایی سازمان در سال 96 بشمار می‌رود .

رئیس سازمان نهضت سوادی تاکید کرد: این سیاست‌ها بعد از رایزنی و تبادل نظر با معاونین سواد آموزی استان‌ها به عنوان بدنه  کارشناسی و مجری سیاست‌های ابلاغ شده، جهت اجرا به صورت رسمی به تمامی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ خواهد شد.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 23900

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر