تعیین میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه‌شوندگان در سال ۹۶

میزان پرداختی بیماران در بخش بستری و بستری موقت در مراکز درمانی دولتی شهری و روستایی تعیین و اعلام شد.

تعیین میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه‌شوندگان در سال ۹۶

گیلان خبر: میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک تعیین شد.

 

به استناد ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- مقرر شده است:

 

ماده 9 - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

تبصره - مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 1396.3.28 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1396 را تصویب کرد.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 28446

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر