از فعالیت غیرقانونی پارکبانان تا مأموریتی که به خودروهای مکانیزه پلیس سپرده شد

دست رد شهرداری به فعالیت پارکبانان و غیرقانونی معرفی کردن عملکرد آنان، توپ را به زمین پلیس راهور انداخت و خودروهای مکانیزه ثبت تخلف ساکن پلیس عهده‌دار انجام این مسئولیت شدند.

از فعالیت غیرقانونی پارکبانان تا مأموریتی که به خودروهای مکانیزه پلیس سپرده شد

گیلان خبر: چندی است که شاهدیم خودروهای ثبت تخلفات ساکن پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در سطح شهر فعالیت خود را آغاز کرده و نسبت به ثبت تخلف پارک دوبله، توقف غیرمجاز، پارک در پیاده‌رو، پارک در حریم تقاطع و... نسبت به ثبت شماره خودرو در سامانه، اقدام می‌کند.

در این بین هم شاهدیم که در قسمت‌هایی از معابر شهری، پارکومترها فعالند و رانندگان از آنها استفاده می‌کنند؛ اما چیزی که بیش از پیش مشهود بوده، فعالیت پارکبانان است که با لباس‌های متحدالشکل در بسیاری از معابر اصلی شهر تهران اقدام به اخذ وجه در قبال توقف خودروها در معابر از پیش تعیین‌شده می کنند.

اگر چه پلیس راهور در خصوص نحوه فعالیت این دسته از افراد صحبت داشته و مکانیزه کردن را بر دریافت وجه دستی از سوی پارکبانان خواهان بود، لیکن فعالیت این قشر از افراد در معابر تهران نیز دیری نپائید و شهرداری تهران اعلام کرد که با توسعه پارکومتر، فعالیت پارکبانان غیرقانونی است و شهروندان نباید به این دسته از افراد پول بدهند.

حال این سؤال مطرح است که با فعالیت غیرقانونی دسته زیادی از پارکبانان که معابر اصلی شهر را هنوز در دست خود گرفته و برای پارک خودروها و مبلغ آن تعیین‌تکلیف می‌کنند، چه کسی برخورد می‌کند؟ 

از سوی دیگر در خصوص بیکار شدن این دسته از افراد و اشتغال آنان برای فعالیتی جایگزین، آیا تدبیری اندیشیده شده است؟ 


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 30060

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر