دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

تحقق عدالت اجتماعی محوری ترین دستاورد اصل انقلاب اسلامی

حقیقت عدل در جامعه اقامه ی مساوات و موازنه در امور است به گونه ای که هر کس به هر آن چیزی که شایسته ی آن است دست پیدا کند، حقوق طبیعی شهروندان به رسمیت شناخته شود امکانات، ثروت موقعیت هاو خیرات به نفع همه برابر توزیع شود و با مردم با انصاف رفتار شود بی عدالتی ظلم و فساد رژیم ستم شاهی نقطه خلا تجمیع و همراهی آحاد و گروههای مختلف جامعه تحت امر رهبری عدلت خواه بود که باعث شد با بنیادی ترین اصل اندیشه ی دینی یعنی عدالت به تشکیل حکومت با حاکمیت روح عدالت محور مبادرت ورزند

تحقق عدالت اجتماعی محوری ترین دستاورد اصل انقلاب اسلامی

گیلان خبر: عدالت یک آرمان دینی و الهی است که رسالت همه ی پیامبران به منظور تحقق آن تعریف شده است از بدو خلقت، انسان تشنه ی عدالت آفریده شده است مبنای تمامی قوائد، قوانین و قضاوت های زندگی اجتماعی عدالت است ارزش و جایگاه عدالت در کلام وحی به حدی است که قرآن آن را توصیه می کند و واجب می داند همچنین در سیره ی عملی فردی، اجتماعی و سیاسی پیامبر(ص) و امام علی (ع) روح عددالت جاری و ساری است در آثار و اندیشه ی متفکران اسلامی نیز عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به ویژگی، لوازم، آثار و برکات عدالت به ویژه عدالت اجتماعی( تطبیق آن با واقعیت های خارجی و اوصاف شخص عادل و حاکم) بیش از  ذات مفهوم آن پرداخته شده است.

گذشته از بحث های مفهومی عدالت اجتماعی و سواستفاده های تطبیقی که از آن شده است حقیقت عدل در جامعه اقامه ی مساوات و موازنه در امور است به گونه ای که هر کس به هر آن چیزی که شایسته ی آن است دست پیدا کند، حقوق طبیعی  شهروندان به رسمیت شناخته شود، امکانات، ثروت، موقعیت هاو خیرات به نفع همه برابر توزیع شود با مردم با انصاف رفتار شود و به بی نیازی منتهی شود در واقع دورنمای اجرای عدالت اجتماعی بی نیازی مردم و رفع تبعیض است امام باقر (ع) می فرمایند “وقتی در میان مردم عدالت برگزار شود آنان بی نیاز می گردند”(۱) و این مهم در گرو حاکمیت حکومت اسلامی و حاکم عادل در کنار قوانین و ضوابط مبتنی بر عدلت و عدم تبعیض است.

هیچ چیز به اندازه ی ظلم و بی عدالتی در یک جامعه نمی تواند بذر کینه و دشمنی بیافریند اما علی (ع) می فرمایند حکومت با کفر پایدار می ماند اما حکومت با ظلم پایدار نیست. علت بسیاری از انقلاب ها  فقدان عدالت اجتماعی در جامعه است و انسان های آزاده همواره به دنبال تحرک اجتماعی، رفع تبعیض و برقراری عدالت بوده اند. حاکمیت دو هزار و پانصد ساله ی نظام شاهنشاهی و اشرافیت، خوانین، اربابان و ظلم و بی عدالتی در نظام اجتماعی( همانند مصوبه ی کاپیتولاسیون) و اقتصادی، فقر و تندگدستی و فاصله ی زیاد طبقاتی، فساد و انتصابات هزار فامیل و..  یکی از ریشه های اصلی وقوع انقلاب اسلامی است همراهی همه ی اقشار و گروههای جامعه از دورترین نقاط با جریان انقلاب به رهبری امام (ره) در واقع حرکتی ناشی از نارضایتی از بی عدالتی بود. به ثمر نشستن انقلاب اسلامی با آموزه های ناب اسلامی و روح قرآنی  در چند پارامتر اساسی به اجرای عدالت اجتماعی کمک کرد نخست حکومتی با صبغه ی الهی و  قوانین اسلامی دوم تشکیل نهادهای عدالت محور و حمایتی مانند کمیته ی امام خمینی سازمان بهزیستی، جهاد سازندگی در کنار چندین سازمان، نهاد، انجمن، بنیاد و طرح ها و برنامه های ثابت و موقتی با محوریت کمک و حمایت از محرومان در مناطق محروم وکاهش فاصله ی طبقاتی از آن جمله است. در کنار این نهادها و تشکیلات حمایتی وجود زمامداران و کارگزاران با روحیه ی معنوی و عدالت خواه است که به تناسب و فراخور مسئولیت و وظایف خود همسو و همراه با مقدمه ی حکومت به عنوان ابزاری در جهت تحقق بهتر عدالت اجتماعی تلاش می کنند.

علارغم بهبود وضع عدالت اجتماعی در جامعه نسبت به دوران ستم شاهی ( به برکت دستاوردها و آرمان های انقلاب) و عظم جدی نظام و برخی مسئولان و نهادها که جهادگونه برای عدالت فعالیت می کننداما هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و درخور شان نظام مقدس اسلامی فاصله ی بسیاری هست گذشته از ساختار اداری ناهماهنگ  متاسفانه روی کار آمدن دولت های با الگو پذیری غربی و به تبع مسئولان و مدیرانی با نگرش تبعیض امیز، گسترش رانتخواری و ریخت و پاشهای غیر ضروری و سفرهای متعدد به خارج، فساد، اختلاس، حقوق های نجومی، روی آوردن به خوی اشرافی گری و تجملگرایی و عدم توجه واقعی به فقر و محرومیت در جامعه و مناطق محروم منجر شده ناعدالتی به اشکال مختلف هنوز وجود داشته باشد. در حالی که مقام معظم رهبری فلسفه ی وجودی مسئولان را عدالت می داند  و بر مبارزه با ویژه خواری به منظور تحقق امر عدالت تاکید موکد دارند.

    


منبع: البرزبان

 

 

کد مطلب: 35292

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر