روایت تلخ از گنج‌های حیات که زیر خاک می‌روند

چگونه می‌توان از مرگ روزانه ۱۰ ایرانی جلوگیری کرد

رئیس واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان مسیح دانشوری گفت: در حال حاضر کمبودهای تجهیزاتی برای انتقال هوایی جهت انتقال اعضای پیوندی به ویژه قلب و ریه که مدت زمان کوتاه تری را می‌طلبد، در کشور وجود دارد.

چگونه می‌توان از مرگ روزانه ۱۰ ایرانی جلوگیری کرد

گیلان خبر: فرحناز صادق بیگی با بیان اینکه اهداى عضو اهداى زندگى به بیماران نیازمند به پیوند عضو است، اظهار داشت: در کشور 30 هزار نفر در لیست انتظار پیوند هستند که روزانه 10 نفر آنان به دلیل نرسیدن عضو پیوندى فوت می‌کنند و این در حالى است که فقط 25 درصد موارد فوت به علت مرگ مغزى به اهداى عضو می‌رسند.

 
وی افزود: هر مورد مرگ مغزى می‌تواند با اهداى یک قلب، یک کبد، دو کلیه، یک ریه، لوزالمعده و روده‌ها جان هشت بیمار را نجات دهد و با اهداى بیش از 50 بافت مانند قرنیه، دریچه قلب و استخوان سبب بینایى و بازتوانى بیماران نیازمند شود.
 
رئیس واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه اعضاى نجات بخش موارد مرگ مغزى گنج‌هاى حیات بخشى هستند که با عدم رضایت خانواده‌ها به زیر خاک می‌روند و نابود می شوند، ادامه داد: ظرفیت سال گذشته کشور از لحاظ اهدای عضو یک چهارم پتانسیل بوده است و در صورتی به موفقیت نهایی می‌رسد که تمام مردم برای اهدای عضو رضایت دهند و روزی برسد که هیچ بیماری در لیست انتظار به دلیل نرسیدن عضو مورد نیاز فوت نکند.
 

هر مورد مرگ مغزى می‌تواند با اهداى یک قلب، یک کبد، دو کلیه، یک ریه، لوزالمعده و روده‌ها جان هشت بیمار را نجات دهد و با اهداى بیش از 50 بافت مانند قرنیه، دریچه قلب و استخوان سبب بینایى و بازتوانى بیماران نیازمند شود.

 
 
 
صادق بیگی با اشاره به اینکه واحد فراهم آوری عضو بیمارستان مسیح دانشوری تقریبا یک چهارم عضو کشور را برای پیوند فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم و دوازدهم پشتیبانی بهتری در امر اهدای عضو داشته است، اما در حال حاضر کمبودهای تجهیزاتی برای انتقال هوایی جهت انتقال اعضای پیوندی به ویژه قلب و ریه که مدت زمان کوتاه تری را می‌طلبد، وجود دارد.
منبع:تسنیم

کد مطلب: 37384

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر