شاکری:

اعضای شورای شهر تهران به دنبال ایجاد تنش و غوغاسالاری هستند

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بی شک اگر این دوستان نقد مدیریتی به مدیریت شهری دکتر قالیباف می داشتند حتما مطابق قانون وحتی فراتر از آن اقدام می کردند در حالی که حتی تذکری ندادند.

اعضای شورای شهر تهران به دنبال ایجاد تنش و غوغاسالاری هستند

گیلان خبر: در بیش از 5 ماهی که از شروع شورای کاملا یک دست اصلاح طلب می گذرد، نقد و انداختن توپ مشکلات و معضلات شهری به زمین مدیریت سابق تهران شاه بیت بسیاری از مواضع و اظهارنظر اعضای شورای شهر و مدیران جدید شهری بوده که بدون شک در امر خدمات رسانی و ادامه توسعه تهران خلل ایجاد خواهد کرد. در همین زمینه با یکی از اعضای شورای چهارم تهران درباره این روند و در نتیجه تبعات چنین تصمیماتی به گفتگو نشستیم.  مجتبی شاکری عضو شورای سابق شهر تهران با بیان اینکه شهرداری هیچ گاه امکان تخطی از برنامه های شورای شهر را نداشت گفت: یکی از موضوعات مهمی که همواره در شورای شهر چهارم مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و اتفاقا اعضای اصلاح طلب شورا نیز شاهد و ناظر آن بودند بحث و بررسی عملکرد شهرداری بود. با توجه به اینکه مجموعه فعالیتهایی که در شهرداری انجام می گیرد براساس برنامه های پنج ساله اول و دوم است _سال 97پایان برنامه دوم است و باید منتظر ارائه برنامه پنج ساله سوم باشیم_ در تمام این مدت بین شورای شهر و شهرداری ارتباط تنگاتنگی برقرار بود چراکه رصد انجام مجموعه وظایف شهری شهرداری وظیفه شورای شهربود، از این رو به جرات می توان گفت که شهرداری نمی توانست از چارچوبهای برنامه تعیین شده شورای شهر تخطی کند. 

این کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه تمام فعالیتهای شهرداری تحت نظارت شورای شهر بوده خطاب به اعضای شورای پنجم تاکید کرد: مسلما تمامی برنامه های مورد نظر شهرداری با مجوز شورای شهر انجام شده بنحوی که اگر بودجه متمم یا اصلاحیه ای می خواست باز هم از طریق شورای شهر دریافت و دنبال می شد. کسی نمی تواند مدیریتی را که با دریافت مجوزهای شورای شهر حرکت کرده و تحت تاثیر برنامه و نظارت شورای شهر بوده است را زیر سوال ببرد. به نظر می رسد دوستان در شورای پنجم هر چقدر خود را بیابند و به وضعیت شهر ومطالبات شهروندان توجه کرده ونیازهای آنها را رصد نمایند عملکرد موفقی خواهند داشت. یقینا یکی ازمواردی که شورای پنجم باید به دنبال آن باشد پیگیری ودریافت معوقات از دولت است، بهتر است اعضای شورای شهر به جای اتلاف وقت در بازیهای سیاسی به دنبال دریافت 14هزار میلیارد تومان از دولت باشند تا آن را در راه فعالیتهای اثباتی هزینه کنند نه اینکه دائما به دنبال فعالیتهایی از جنس نفی دیگران و تحقیق و تفحص باشند! تحقیق و  تفحصی که شورای شهر در عملکرد شهرداری نقش موثری داشته نشانه چیست؟ به هر حال بدیهی است که رفتارهای سیاسی و فعالیت هایی از این دست توسط اعضای شورای پنجم به ایجاد آگاهی و افزایش خدمات دهی به شهروندان کمک نمی کند. 

شاکری با اشاره به عدم اعتراض سیزده اصلاح طلب شورای چهارم با به چالش کشیدن رفتارهای متناقض آنها در دو دوره زمانی مختلف گفت: اختلاف های اعضای شورای اول منجر به منحل شدن این شورا شد؛ بعد از آن شورای دوم، شورایی مرکب از دیدگاه های سیاسی بود. شورای سوم وچهارم نیز با چنین ترکیبی روی کار آمدند. به هر حال در شوراهای یاد شده هیچ گاه شورا به صورت یک دست در اختیار یک جریان سیاسی خاص نبوده و سلیقه های مختلف درآن اعمال نظر می کردند. رفتار اعضای شوراهای یاد شده بیانگر آن است که به جای نقب زدن به گذشته باید حرکت کرد و برای افزایش رفاه مردم وخدمت رسانی به شهروندان از هیچ کوششی دریغ نکرد. مسلما نقب زدن به گذشته هیچ سودی ندارد البته باید بر این نکته تاکید کرد که اگر دوستان اصلاح طلب دراین سالها به عملکرد جهادی شهرداری ایرادی وارد می دانستند یقینا با دست پر وارد می شدند، در حالی که سیزده نفر از اعضای شورای چهارم از اصلاح طلبان بودند. حال این پرسش مطرح می شود که اگر عملکرد شهرداری مشکل داشت واینک نیازمند تحقیق وتفحص وتخریب است چرا یک نفر از سیزده عضو اصلاح طلب نه سوالی مطرح کرد و نه کار را تا مرحله استیضاح کشاند؟ بی شک اگر این دوستان نقد مدیریتی به مدیریت شهری دکتر قالیباف می داشتند حتما مطابق قانون وحتی فراتر از آن اقدام می کردند در حالی که حتی تذکری ندادند.

مجتبی شاکری عضو سابق شورای شهر با اشاره به اینکه رفتارهای اعضای شورای شهر سیاسی کاری محض و بی توجهی به نیازهای شهر وشهروندان است خاطر نشان کرد: مشخص است دوستان حرفی برای گفتن وموضوعی برای ثابت کردن ندارند و تنها با سرگرم کردن ومصاحبه با رسانه های همسوی خود به دنبال ایجاد تنش و غوغاسالاری هستند. بهتر است یادآور شوم در طول شورای چهارم دو سوال آن هم از سوی اعضای اصولگرا مطرح شد در حالی که همکاران اصلاح طلب حتی یک سوال به صورت قانونی به مفهوم واقعی کلمه نکردند ودنبال استیضاح نبودند. حال با توجه  به پایان شورای چهارم واتمام مدیریت شهری دکتر قالیباف اعضای شورای پنجم که هنوز اشراف چندانی به موضوعات شهری ندارند و در حال مشق شوراداری هستند نه تنها نباید وقت خود را صرف سیاسی کاری کنند بلکه برای موفقیت بیشتر وتاثیر گذاری در اذهان عمومی باید به دنبال تامین منافع مردم باشند.مسلما مرسوم نیست مجلس و رئیس جمهور جدید به دنبال اعلام عدم کفایت رئیس جمهور سابق باشند! اگر مدیریت شهری آقای دکتر قالیباف ایراد داشت همان اعضای اصلاح طلب شورای شهر سابق باید کار را تمام می کردند نه اینکه امروز به دنبال چنین فعالیتی باشند این رویه بیانگر رویکرد سیاسی آنها وبی توجهی به مدیریت صحیح شهری است.


منبع: افکارنیوز

 

 

کد مطلب: 40850

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر