نظری خطاب به نامزد شهرداری تهران

شما پیرمردها کاری نکنید فقط بروید

حجت نظری خطاب به نامزد شهرداری تهران گفت: من باید بگم شما پیرمردها همین که کاری نکنید و فقط (بروید) کافیست.

شما پیرمردها کاری نکنید فقط بروید

گیلان خبر: ناهید خداکرمى پس از استماع گزارش افشانى براى تصدى پست شهردارى گفت: قدرت تعامل و چانه زنى مهم است اما همه برنامه هاى شما همه حول این محور است.

وی ادامه داد:شما مشهورید به انتصابات قومى و نزدیکانتان اما در شهردارى چنین رویکردى نباید وجود داشته باشد.

همچنین حجت نظرى عضو دیگر شورا خطاب به افشانی گفت: آقاى رسولى فرمودند ما پیرمردها باید فضا را اماده کنیم براى زنان و جوانان.

وی ادامه داد: اما بر خلاف آقای رسولی که گفت ما پیرمردها باید چه و چه بکنیم من باید بگم شما پیرمردها همین که کاری نکنید و فقط (بروید) کافیست.

 

این عضو شورا گفت: به چه نحوی میخواهید میراث مدیریت شهری قبلی یعنی همان بدهکاری ها را تسویه کنید.

 

نظری گفت:جزییات اجرایی برنامه تان را بفرمایید؟ اینکه برنامه هایتان به طور مشخص براى جوانان و زنان چیست؟


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 43720

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر