عضو شورای شهر خطاب به نامزد شهرداری تهران

برنامه مردم محور برنامه خیلی خوب و آرمانی است

عضو شورای شهر گفت: برنامه مردم محور برنامه خیلی خوب و آرمانی است. با این حال در شرایط فعلی تهران چگونگی مدیریت تعارض منافع حلقه‌های قدرت شهری را روشن می‌کنید؟

برنامه مردم محور برنامه خیلی خوب و آرمانی است

گیلان خبر: الهام فخاری در دومین جلسه ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری و پس از استماع برنامه سید محمود حسینی گفت: سپاس از اینکه در برنامه شما مردم محور برنامه هستند. می‌توان گفت تا به اینجا برنامه‌ای است که اجتماع محور و مردم محورتر هست.

 

این عضو شورای شهر با اشاره به شرایط فعلی هر تهران مطرح کرد:با توجه به شرایطی که تهران و شهرداری در حال حاضر دارد و پیشینه‌ای که از سال‌های پیش برای این شهر بر جا مانده، نقشه مدیریتی شما تا چه اندازه درگیر گذشته خواهد بود و چقدر به گذشته خواهید پرداخت؟

فخاری ادامه داد: برنامه مردم محور برنامه خیلی خوب و آرمانی است. البته تجربه شما در گذشته نشان می‌دهد در مدیریت استان‌های پرچالش و پیچیده موفق عمل کرده‌اید.

با این حال در شرایط فعلی تهران چگونگی مدیریت تعارض منافع حلقه‌های قدرت شهری را روشن می‌کنید؟

 

رییس کمیته اجتماعی شورا در توضیح حلقه‌های قدرت شهری ادامه داد: منظورم از حلقه‌های قدرت، نظام حاکمیتی نیست. بلکه حلقه‌های قدرتمندی است که به نوعی فرایندهای شهری را به طور غیر مستقیم پیش میبرند.

 

نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی در پایان با اشاره به فیلم ایتالیایی «قانون میگه» گفت: در این فیلم مسیر انتخاب شهردار بر یک شهر را می‌بینیم که مردم با شور و هیجان شهرداری را انتخاب می‌کنند که از قانون و اهمیت مردم سخن می‌گوید.

در ادامه داستان می‌بینیم که همان مردم از اعمال قانون بر شهر بر افروخته می‌شوند و در نشست‌ها و گعده‌های شبانه برای سرنگون کردن این شهرداربرنامه‌ریزی می‌کنند.

به هر حال در شرایطی مدل نقض قانون و تخلف شبکه‌ای ممکن است جامعه را با خودش سازگار کند و منافع همه، از خرد و کلان در مدل تخلف تامین شود. چگونه می‌خواهید مردم را در این راه همراه کرده و آنان را توجیه کنید که در این مسیر سخت، لازم است که همه از منافعشان چشم پوشی کنند و همراه شوند؟


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 43732

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر