شیب اعتیاد در زنان بیش از مردان است

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: شیب اعتیاد و وابستگی زنان معتاد کشور به مصرف مواد مخدر بیش از مردان است.

شیب اعتیاد در زنان بیش از مردان است

گیلان خبر: فاطمه عباسی رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور؛ اظهار کرد: متاسفانه شیب اعتیاد به انواع مواد مخدر صنعتی و همچنین محرک ها، در زنان معتاد کشور نسبت به مردان بیشتر است.

وی در ادامه تصریح کرد: تبدیل رویه مصرف مواد مخدر از مصرف تفننی به اعتیاد و مصرف همیشگی در زنان سرعت بیشتری در مقایسه با مردان دارد و این امر آسیب ها و معضلات بسیاری را برای زنان به دنبال خواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: شدت شتابناکی اعتیاد و تغییر نوع و میزان ماده مخدر مصرفی نیز در زنان مصرف کننده مواد مخدر بیش از مردان و تلسکوپی است و این موضوع از زنانه شدن اعتیاد حکایت دارد.

عباسی در ادامه یادآور شد: بسیاری از زنان پس از مصرف تفنی مواد مخدر به سرعت ماده مخدر مصرفی خود را از مخدرها به سوی مصرف مواد محرک تغییر می دهند و به این ترتیب مصرف تفننی به  سرعت به اعتیاد صرف تبدیل می شود.

آسیب های متعدد اعتیاد زنان در کمین خانواده

وی اضافه کرد: بر اساس گفته کارشناسان و درمانگران حوزه اعتیاد، متاسفانه وابستگی به مصرف مواد مخدر در بین زنان نسبت به مردان معتاد و مصرف کننده بیشتر است و به عبارتی زنان سخت تر از مردان، موفق به ترک مصرف مواد مخدر  می شوند.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: بحث اعتیاد زنان آسیب های متعددی را به نهاد خانواده وارد می کند و از این رو مسئله  درمان زنان و مادران معتاد از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

عباسی با تاکید بر برنامه های ویژه سازمان بهزیستی کشور در مبحث ترک اعتیاد زنان یادآور شد: عمده فعالیت های سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه اعتیاد بر مسئله پیشگیری متمرکز شده است و در این راستا بسته های آموزشی را برای زنان و دختران در معرض آسیب اعتیاد طراحی کرده ایم.


منبع:باشگاه خبرنگاران

کد مطلب: 44298

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر