مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی خبر داد

درج «کد ویژه» در اسناد سه‌جلدی کودکان «بی‌هویت»/معرفی سالانه ۱۶۰۰ کودک به عنوان فرزند خوانده

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: در اسناد سه‌جلدی کودکانی که بی هویت هستند حکم دادگاه با یک کد ویژه ثبت می شود.

درج «کد ویژه» در اسناد سه‌جلدی کودکان «بی‌هویت»/معرفی سالانه ۱۶۰۰ کودک به عنوان فرزند خوانده

گیلان خبر: محمد نفریه گفت: ۸۵ درصد از کودکان تحت پوشش بهزیستی بدسرپرست و مابقی بی‌سرپرست هستند و ۹۸۰۰ نفر از این کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در بهزیستی و در ۶۴۰ مرکز و مابقی در خانواده‌ها به صورت فرزندخواندگی، خانواده‌های جایگزین و امین موقت حمایت می شوند.

وی ادامه داد: نسبت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال‌های گذشته تاحدی بیشتر شده بطوری که در پنج سال گذشته یک درصد رشد را در مراکز تحت پوشش بهزیستی می بینیم.

نفریه در مورد میزان فرزندخواندگی گفت: هر سال ۱۶۰۰ کودک به عنوان فرزند خوانده به عنوان امین موقت به خانواده‌های جایگزین معرفی می‌شوند.

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در رابطه با اینکه گفته شده عنوان پدر و مادر فرضی در شناسنامه کودکان بی‌هویت درج می شود گفت: درج این عناوین در شناسنامه کودکان نیست بلکه در اسناد سه جلدی آنها درج می‌شود. ما انواع اوراق شناسایی زیادی داریم که شناسنامه یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: در قسمت توضیحات شناسنامه این کودکان فقط آورده می‌شود که بر طبق شماره ماده قانونی و حکم دادگاه این شناسنامه صادر شده است بنابراین به طور صریح در توضیحات نمی‌آید که این کودکان بی‌هویت هستند.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور  گفت: در واقع هدف از بهزیستی امکان زندگی بهتر این کودکان است و همچنین از لحاظ شرعی نمی‌خواهیم در آینده امکان ازدواج آنها با محارم ایجاد شود بنابراین در اسناد سه جلدی آنها وضعیت‌شان ثبت می‌شود.

وی افزود: بنابراین در شناسنامه آنها چیزی به عنوان اینکه بی‌هویت بوده یا نام پدر و مادر فرضی‌شان قید شود، وجود ندارد فقط حکم قاضی قید می‌شود مانند زمانی که کودکان به فرزند خواندگی می‌روند و در شناسنامه‌شان کد و حکم دادگاه ثبت می‌شود.

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 47027

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر