معاون بهداشت وزارت بهداشت:

بیمه‌ها موظف به خرید خدمت راهبردی از طریق نظام ارجاع هستند

معاون بهداشت وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بیمه‌ها باید به سمت خرید راهبری بر مبنای الکترونیک از طریق نظام ارجاع حرکت کنند، گفت: از آنجایی که بار زیادی از خدمات سطح یک بر دوش پزشکان عمومی است می‌توان این اقدام را از این گروه آغاز کرد.

بیمه‌ها موظف به خرید خدمت راهبردی از طریق نظام ارجاع هستند

گیلان خبر: علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه براساس قانون برنامه ششم بیمه‌ها و وزارت بهداشت مکلف هستند که خرید خدمت راهبردی را از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده انجام دهند، بیان کرد: در حال حاضر این اقدام در سطح مراکز دولتی روستاها و شهرها در حال انجام است و تنها بخش خصوصی باید به این قانون بپیوندد به نحوی که خدمات ارائه شده را ثبت الکترونیک کند و براساس آن خرید خدمت را انجام دهد.

وی افزود: در حال حاضر براساس برنامه ششم و برنامه‌ریزی صورت گرفته بر این موضوع تاکید شده است که بیمه‌ها باید به سمت خرید راهبری بر مبنای الکترونیک حرکت کنند. از آنجایی که بار زیادی از خدمات سطح یک بر دوش پزشکان عمومی است می‌توان این اقدام را از این گروه آغاز کرد و بعد به کل گروه‌های پزشکی تسری داد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در صورتی که این اقدامات مرحله به مرحله انجام شود می‌توان امیدوار بود که اجرای پزشک خانواده به طور فراگیرتری در کشور اجرا شود.

رئیسی ادامه داد: شورای عالی بیمه موظف است که استانداردهای خرید راهبردی از طریق نظام ارجاع را حداقل در سطح یک تعریف کند و به کل کشور ابلاغ شود.

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 47195

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر