معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری:

دستگاه‌های دولتی همه چیز را در پول و نهادسازی خلاصه می‌کنند

معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل موجود در نهادها و دستگاه‌های دولتی این است که همه چیز را در پول و نهادسازی خلاصه می‌کنند، گفت: تفکر درازمدت در انجام اقدامات وجود ندارد.

دستگاه‌های دولتی همه چیز را در پول و نهادسازی خلاصه می‌کنند

گیلان خبر: ابراهیم حاجیانی ‌معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه باید دید تاکنون نظام‌های پژوهشی اثرگذار بوده‌اند یا خیر، گفت: بر اساس تجارب خود که در مراکز سیاست‌گذاری‌های کلان حضور داشتم، در نقشی که مؤسسات پژوهشی در یکی، دو دهه اخیر داشتند با نوعی عقب‌ماندگی و تأخیر مواجه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بوده‌ایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

وی افزود:‌‌‌‌ ما راهکار از پیش تعیین‌شده‌ای برای رفع برخی معضلات نداشتیم ولی درخواست می‌کنیم ‌مواردی که تأثیرات بلندمدت دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای رفع مشکلات پیش‌بینی شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افزود: مراکز مطالعاتی ما در حوزه رفع مسائل ناتوان بودند ولی می‌توانیم از نحوه مناسب مدیریت شهری، وضعیت محیط زیست و... در دهه‌های گذشته گذر کرد. مؤسسات در طرح موضوع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در نظام تصمیم‌گیری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توفیقات محدودی داشتند ولی به سطح مناسب نرسیدند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاجیانی با بیان اینکه امروز مؤسسات درک عمیقی از مسائل ندارند، افزود: امروز در شرایط حساسی قرار داریم که باید برای رفع مشکلات هم‌افزایی کنیم؛ بدبینی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذاتی بین جامعه و دانشگاه، دانشگاه و صنعت و همچنین مراکز پژوهشی با دولت وجود دارد و مشکل اصلی موجود در نهادها و دستگاه‌های دولتی این است که همه چیز را در پرتو پول و نهادسازی آن خلاصه می‌کنند و نوعی تفکر برای اقدامات درازمدت وجود ندارد.

وی در پایان گفت: نهادسازی‌های مستمر و بی‌جهت باعث می‌شود توجه زیادی به وضعیت عرضه نشود. همچنین عدم توجه به حکمرانی مشارکتی و شبکه‌ای مشکل‌ساز خواهد شد.

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 47766

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر