اگر خوبان هم برای این فرد دعا کنند اثری ندارد

هر مرد یا زنی نمازش را سبک بشمارد و نسبت به آن بی اهمیت باشد، خداوند او را به پانزده بلا و گرفتاری مبتلا میسازد.

اگر خوبان هم برای این فرد دعا کنند اثری ندارد

گیلان خبر: از برخی روایات استفاده میشود کسی که عمداً نمازش را نخواند، کافر یا مانند کافر است یا بهره ای از دین ندارد یا دینش خراب میشود یا موقع مرگ به او خطاب میشود: میخواهی یهودی بمیر یا نصرانی. بمیر، تو مسلمان نیستی.

از برخی مجرمان که گرفتار جهنم شدهاند، پرسیده میشود: چه چیزی باعث شد که در دوزخ باشید، میگویند: ما از نمازگزاران نبودیم (یتسائلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا: لم نک من المصلین). مدثر (74) آیه 40 تا 43.

در مذمت کسانی که در نماز سهل انگاری میکنند و آن را ضایع مینمایند نیز آیات و روایاتی وارد شده است.

امام باقرعلیه السلام فرمود: نمازت را سبک نشمار، زیرا پیامبرصلی الله وعلیه وآله در آخرین لحظات حیاتش فرمود: هر کس نمازش را سبک بشمارد ، از من نیست.

و شبیه همین مضمون از امام صادق علیهالسلام نقل شده که: کسی که نماز را سبک بشمارد، مشمول شفاعت ما نمیشود.

فاطمه زهرا (س) از پدرش رسول خداصلی الله وعلیه وآله پرسید: عذاب و عقوبت کسی که نمازش را سبک بشمارد [یعنی مسلمانی که نماز نخواند یا گاهی بخواند یا به نماز و کیفیت صحت آن اهمیتی ندهد] چیست؟

پیامبرصلی الله وعلیه وآله فرمود: هر مرد یا زنی نمازش را سبک بشمارد و نسبت به آن بی اهمیت باشد، خداوند او را به پانزده بلا و گرفتاری مبتلا میسازد.

شش مکافات در دنیا و سه گرفتاری هنگام مردن و سه تا در قبر و عالم برزخ و سه مجازات در قیامت خواهد بود:

1 - خداوند برکت را از عمر او برمیدارد (عمرش کوتاه میشود یا پرفایده و نافع نیست).
2 - برکت را از رزق و روزی او برمیدارد (مبتلا به فقر میشود یا اگر پول دارد، نفعش به کسی نمیرسد).
3 - خداوند سیمای صالحان را از چهره او بر میدارد (هر کس او را ببیند، او را از مجرمان و افراد ناشایست میپندارد).
4 - اعمال خوب دیگراو اجری ندارد.
5 - دعای او به آسمان نمیرود (پذیرفته نمیشود).
6 - اگر خوبان هم به او دعا کنند، برای او فایدهای ندارد.
7 - هنگام مردن ذلیلانه و با خواری میمیرد.
8 - گرسنه میمیرد.
9 - تشنه میمیرد (هنگام مردن چون احساس گرسنگی و تشنگی میکند، تمام فکر و توجهش به آن است و توجهی به خدا و یاد خدا ندارد، در نتیجه با حالت غفلت میمیرد).
10 - در قبر مَلَکی او را آزار میدهد.
11- قبر بر او سخت و ناگوار میشود و بر او فشار میآورد.
12 - دچار ظلمت در قبر میشود (روح او در قبر دچار فشار و ظلمت میشود).
13 - در روز قیامت هنگامی که از قبر به سوی صحرای محشر روانه شود، مَلَکی او را به صورت روی زمین میکشاند و مردم او را نگاه میکنند.
14 - از او به سختی حساب میکشند.
15 - خداوند نظر لطف و مرحمت به او نمیکند، در نتیجه دچار عذاب الهی میشود.

منبع: جهان

 

 

کد مطلب: 48054

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر