جزییات توقف 21 نماد معاملاتی در بورس تهران

بورس تهران در حالی جزییات دلایل طولانی شدن توقف 21 نماد معاملاتی این بازار را اعلام کرده که در آخرین اقدام طولانی ترین توقف نماد معاملاتی فهرست موجود در آستانه سه سالگی قرار گرفته است.

جزییات توقف 21 نماد معاملاتی در بورس تهران

گیلان خبر: تازه‌ترین اطلاعات دریافتی از بورس اوراق بهادار تهران حاکی از توقف 21 نماد معاملاتی در این بازار است که در بالاترین مدت، نماد معاملاتی صنایع کاشی اصفهان از تاریخ دوم آذر ماه 1392 تا کنون متوقف مانده است.

بنابر اعلام شرکت بورس، دلیل توقف طولانی شدن بیش از 7 روز معاملاتی "کاصفا" عدم ثبت صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 92، عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سالانه سال 93، عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال 93، عدم ارایه صورت های مالی میان دوره‌ای و پیش‌بینی‌های سال 94 و عدم ارایه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال 95 از سوی ناشر این سهم عنوان شده است.

بورس تهران برای گشایش این نماد معاملاتی درخواست هایی همچون ارایه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به 93.12.29 (حسابرسی شده)؛ ارایه صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره 6 ماهه منتهی به 94.6.31 (حسابرسی شده)؛ اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 94.6.31؛ ارایه صورتهای مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 94.9.30؛ ارایه پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 94.9.30؛ ارایه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1395 و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن؛ ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای مالی 92 ، 93 و 94 شرکت بازرگانی ارمغان کاشی سهامی خاص (شرکت فرعی)؛ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1393 و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی عادی سال مالی 1392 و انتخاب اعضای هیات مدیره با توجه به انقضای مدت 2 ساله مسئولیت هیئت مدیره شرکت و سلب صلاحیت مدیر عامل و سه نفر از اعضای هیئت مدیره سابق شرکت را تقاضا داشته که بنا به گفته اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس تا کنون هیچ یک از این مدارک از سوی ناشر ارایه نشده است.

 پس از کاشی اصفهان نماد معاملاتی شرکت آلومینیوم ایران با توقف از تاریخ سوم آبان ماه 94 به دلیل آنچه که « تعدیل و تعیین تکلیف نهایی صورت های مالی شرکت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه» عنوان شده طولانی ترین دوره توقف را در بورس ترهان تجربه می کند.

ناظر بازار سهام درباره نماد "فایرا" عنوان کرده که در تاریخ 29 مهرماه 94 به دلیل اعلام تعدیل پیش بینی و تعیین تکلیف نهایی صورت های مالی شرکت (نماد معاملاتی این شرکت) متوقف» شده که بعد از تعیین تکلیف نهایی صورت های مالی این شرکت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه و ارایه و ثبت تصمیمات مجمع، نماد "فایرا" قابل بازگشایی خواهد بود.

بر اساس این گزارش نماد معاملاتی کاشی نیلو نیز از تاریخ 28 دی ماه 1394 به دلیل آنچه که صدور "عدم اظهار نظر" حسابرس نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 عنوان شده همچنان با توقف مواجه است.

به گفته سازمان بورس از ناشر این نماد معاملاتی اطلاعاتی همچون ارایه صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 94.12.29 و در عین حال ارایه پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد واقعی 3ماهه و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 95.3.31 درخواست شده که تا کنون به این درخواست ها پاسخی نداده است.

اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس در عین حال تاکید کرده که « با عنایت به عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 94.6.31 ضروری است کلیه نکات مطرح شده توسط حسابرس در صورتهای مالی بر طرف شده و نظر مقبول یا مشروط نسبت به صورتهای مالی اخذ شود.»

پس از نماد های معاملاتی مذکور ،نماد معاملاتی پلی اکریل ایران از تاریخ 13 اردیبهشت ماه 95 به دلیل برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده همچنان متوقف مانده است.

رفع ابهام در خصوص ارائه اطلاعات و برنامه افزایش سرمایه شرکت به عنوان پیش شرط بازگشایی نماد معاملاتی "شپلی" عنوان شده است.

نماد معاملاتی شرکت گروه مپنا اما که به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از تاریخ 28 تیر ماه تا کنون همچنان با توقف نماد معاملاتی و عدم نقد شوندگی دارایی های سهامداران خود مواجه شده برای گشایش دوباره این نماد می بایست بر اساس موضوع بند ج ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری " تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به ‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد" را رعایت کند.

بر اساس این گزارش نماد معاملاتی بانک سینا از تاریخ 28 تیرماه 95 تا کنون به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 94 متوقف شده است. رفع ابهام در مورد تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه اصلی ترین اقدامی است که ناشر این نماد باید برای گشایش نماد معالاتی خود در دستور کار قرار دهد.

بانک ملت اما که از تاریخ 28 تیرماه امسال تا کنون به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 95 از سوی ناظر بازار متوقف شده نیز باید در مورد رفع ابهام در برگزرای مجمع عادی سالیانه سال مالی 94 به سازمان بورس اطلاعاتی را ارایه دهد.

همچنین نماد معاملاتی شرکت شیشه و گاز به دلیل ابهام در خصوص اطلاعات پیش بینی درامد هر سهم به سازمان بورس از تاریخ 30 تیرماه امسال تا کنون متوقف شده است. ناشر این نماد معاملاتی می بایست برای گشایش نماد خود اطلاعات تکمیلی در مورد تعدیل پیش بینی درامد هر سهم سال مالی 1395 را به سازمان بورس ارایه دهد.

دو نماد معاملاتی بانک تجارت و بانک صادرات نیز در حالی همزمان به دلیل ربرگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 94 از تاریخ 29 تیرماه امسال تا کنون در بورس تهران متوقف شده که ناشر بانک تجارت تاکنون در خصوص رفع ابهام در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 94 و بانک صادرات در زمینه ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 به سازمان بورس اطلاع رسانی نکرده است.

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به عنوان یازدهمین نماد معاملاتی متوقف در بورس از تاریخ 13 مرداد ماه 95 به دلیل برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده همچنان با توقف نماد معاملاتی مواجه است. ناشر نماد معاملاتی "حفارس" باید برای بازگشایی این نماد نسبت به رفع ابهام در مورد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 اطلاع رسانی کند.

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی اما به دلیل اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 از 13 مرداد ماه سال جاری تا کنون در حالی متوقف مانده که این ناشر باید برای بازگشایی نماد معاملاتی خود علاوه بر ارایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95.6.31 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه نسبت به اطلاعات اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 96.6.31 به سازمان بورس اقدام کند.

بر اساس این گزارش پست بانک دیگر نماد معاملاتی است که از تاریخ دوم شهریور ماه 95 به دلیل برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 94 متوقف شده و باید برای بازگشایی نماد معاملاتی خود نسبت به رفع ابهام در برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 94 به سازمان بورس مدارکی را ارایه دهد.

ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان بورس اما دلیل توقف نماد معاملاتی کنتور سازی ایران از تاریخ 13 شهریور ماه تا کنون عنوان شده که برای گشایش این نماد تاکنون ناشر نسبت به رفع ابهام در خصوص اطلاعات ارایه شده به سازمان بورس اقدامی نشده است.

نماد مخابرات ایران نیز از تاریخ 21 شهریور ماه امسال به علت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده همچنان متوقف مانده و این در حالی است که هنوز این ناشر اطلاعات لازم در مورد تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و همچنین اطلاعات پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی 1395 با فرض ادغام شرکت های مخابرات استانی در شرکت مخابرات ایران را به سازمان بورس ارایه نکرده است.

 نماد معاملاتی ایران ارقام نیز به دلیل آنچه که «بررسی بیشتر اطلاعات شرکت» عنوان شده از تاریخ 24 شهریور ماه امسال تا کنون مکتوقف شده است. این ناشر باید  نسبت به رفع ابهام درخصوص اطلاعات پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 96.6.31 خود به سازمان بورس اقدام کند تا نماد معاملاتی "مرقام" گشایش یابد.

رفع ابهام در خصوص انعقاد قرارداد با خریداران اما لازمه بازگشایی نماد معاملاتی آهنگری تراکتور سازی ایران عنوان شده که از تاریخ 24 شهریور ماه امسال تا کنون همچنان متوقف است.

ارایه اطلاعات مربوط به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95.12.30 به سازمان بورس نیز شرط گشایش نماد معاملاتی "خریخت" برای شرکت صنایع ریخته گری ایران عنوان شده که از 24 شهریور ماه تا به امروز متوقف شده است.

همچنین نماد معاملاتی سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین که از 28 شهریور ماه امسال متوقف شده باید برای بازگشت دوباره به بورس تهران اطلاعات مربوط به تصمیمیات مجمع عادی سالیانه سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 95 را به سازمان بورس ارایه دهد.

 پمپ سازی ایران نیز که در تاریخ 29 شهریور ماه سال جاری به دلیل اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 از سوی ناظر بازار سهام متوقف شده باید دلایل مغایرت اطلاعات پیش بینی و واقعی سال مالی 95 خود را به سازمان بورس ارایه دهد، تا این نماد معاملاتی گشایش یابد.

در نهایت نماد معاملاتی مهندسی نصیر ماشین نیز که در تاریخ 5 مهر ماه جاری به دلیل آنچه که اعلام تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی95 عنوان شده، باید با ارایه پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه به سازمان بورس زمینه گشایش نماد معاملاتی خود را فراهم کند.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 19563

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر