پرداخت ۲۶ درصد بودجه عمرانی در ۸ ماه

براساس آمار 26 درصد از بودجه‌ عمرانی در 8 ماهه امسال پرداخت و تراز عملیاتی بودجه به دلیل کاهش درآمدها منفی‌تر شد.

پرداخت ۲۶ درصد بودجه عمرانی در ۸ ماه

گیلان خبر: در 8 ماه نخست سال جاری 58 هزار و 200 میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شد.

بر این اساس، رقم مصوب بودجه این درآمدها در 8 ماهه بالغ بر 69 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است و حدود 11 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد.

براساس آمارها از وضعیت بودجه عمومی دولت درآمدها 78 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی 36 هزار و 700 میلیارد تومان محقق شد.

بر این اساس در 8 ماهه 122 هزار و 600 میلیارد تومان به پرداخت‌های جاری اختصاص یافته است؛ همچنین از 57 هزار و 400 میلیارد تومان مصوب پرداخت‌های عمرانی در 8 ماهه بالغ بر 14 هزار و 900 میلیارد تومان پرداختی وجود داشته که نسبت به مصوب آن (38 هزار و 700 میلیارد تومان) حدود 23 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 64 درصد بوده در صورتی که پیش‌بینی‌ها برای 8 ماهه امسال بالغ بر 73.6 درصد برآورده شده بود که به نظر می‌رسد، از برنامه‌ریزی و اهداف ترسیمی عقب است.

همچنین نسبت مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 84 درصد ثبت شده است.

بر اساس این گزارش تراز عملیاتی بودجه سال 95 در 8 ماهه منفی 46 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل اوضاع بدتر شده است.

تراز عملیاتی بودجه

عنوان عملکرد 8 ماهه 94 عملکرد 8 ماهه 95 مصوب 8 ماهه 95
تراز عملیاتی بودجه 40800- میلیارد تومان 46- هزار میلیارد تومان 38- هزار میلیارد تومان

بر این اساس تراز عملیاتی بودجه امسال نشان می‌دهد که اوضاع درآمدهای غیرنفتی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد اوضاع مطلوبی ندارد و تراز عملیاتی طی این سال‌ها به جای کاهش رو به افزایش است تا جایی که مصوب 8 ماه با عملکرد آن 8 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

همچنین تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (شامل نفت و فرآورده‌های نفتی) نیز منفی 24 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (14300- میلیارد تومان)

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای

عنوان عملکرد 8 ماهه 94 عملکرد 8 ماهه 95
تراز عملیاتی و سرمایه‌‌ای 14300- میلیارد تومان 24- هزار میلیارد تومان

 نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام 55.2 درصد است که طبق مصوب 8 ماهه باید 78.9 درصد باشد، یعنی اینکه طرح‌های عمرانی سهم بیشتری از درآمدهای نفتی داشته باشند که اکنون حدود نیمی از آن به این طرح‌ها می‌رسد.


منبع: فارس

کد مطلب: 22182

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر