مرکز آمار ایران

تورم شهری تیرماه دو دهم درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران از افزایش ۰.۲درصدی تورم شهری تیرماه در مقایسه با خردادماه ۹۶ خبر داد.

تورم شهری تیرماه دو دهم درصد افزایش یافت

گیلان خبر: شاخص کل (بر مبنای100=1390) در تیر ماه سال 1396 عدد 248.2 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 8.9 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (9.4 درصد)، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است. 

شاخص کل (بر مبنای100=1390) در تیر ماه سال 1396 عدد 248.2 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 8.9 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (9.4 درصد)، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه 1396 (7.4 درصد)، 0.2 واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 303.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.5 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.0 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1396 (10.4 درصد)، 0.6 واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 301.3 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.1 درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیر ماه 1396 به رقم 229.3 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.0 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1396 (6.2 درصد)، تغییری نداشته است.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 30230

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر