سازمان مالیاتی ابلاغ کرد

ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار ۹۶ تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شد

سازمان امور مالیاتی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار ۹۶ را تمدید کرد.

ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار ۹۶ تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شد

گیلان خبر: سازمان امور مالیاتی کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به معاملات فصلی و مهلت ارسال اطلاعات فصل بهار سال 96 را تغییر داد.

این دستورالعمل که از سوی سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده آمده است: پیرو بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 1395.3.31 موضوع ابلاغ آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394.4.31 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 200/3949/46378 مورخ 1395.3.18 و بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484  مورخ 1396.5.1 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396.5.11 آئین‌نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

الف ـ تبصره ماده (8) به تبصره (1) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (2) ماده (8) الحاق می‌شود: 

مؤدیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آئین‌نامه شماره 230761 مورخ 1394.12.4 و اصلاحی شماره 50967/ م مورخ 1396.2.12 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه  خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب‌ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

ب ـ متن زیر جایگزین متن موجود در ماده (14) آئین‌نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحیه اخیر می‌شود:

«در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می‌‌باشند، مشمولین ماده (9) می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

ج ـ در اجرای تبصره (3)‌ ماده (10) آئین‌نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار 1396 تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (15 آبان ماه 1396) تمدید می‌شود.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 30951

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر