بانک مرکزی گزارش داد

آخرین تحولات بازار مسکن در تهران/ معاملات ۹.۲ درصد و قیمت ۹.۷ درصد افزایش یافت

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد آمار معاملات مسکن تهران در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد رشد داشته است و همزمان قیمت مسکن رشد 9.7 درصدی نشان می‌دهد.

آخرین تحولات بازار مسکن در تهران/ معاملات ۹.۲ درصد و قیمت ۹.۷ درصد افزایش یافت

گیلان خبر: بانک مرکزی اعلام کرد: گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه سال 1396» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:

در شهریور ماه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

خاطرنشان می‌نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» می‌باشد.

1. حجم معاملات مسکن

در شهریور ماه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15 هزارو 545 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریور ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 47.5 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریور ماه سال قبل 3.9 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه سال 1396 حاکی از آن است که از میان مناطق 22‌گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.9 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 10.9 و 9.9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.6 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 10، 1، 3 و 15) بوده و 12 منطقه باقی‌مانده 26.4 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

2. تحولات قیمت مسکن

در شهریور ماه سال 1396، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 47.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.9 و 9.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 (معادل 12.5 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 22 (معادل 0.4 درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 100.4 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 22.8 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.3 و 7.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

3. تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در 6 ماهه نخست سال 1396

در 6 ماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 85.2 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 2.8 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 45.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

4. سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

4-1- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 10.9 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 25 تا 30 و 35 تا 40 میلیون ریال هر کدام با سهم یکسان 10.2 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع  حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 57.5 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (47.6 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

4-2- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در شهریور ماه سال 1396 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 14.8 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم‌های 13.4 تا 12.7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 50.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

4-3- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در شهریور ماه سال 1396، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1500 تا 2000 میلیون ریال با اختصاص سهم 11.4 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 2000 تا 2500 و 1000 تا 1500 میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص 10.9 و 9.8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 43.7 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

5- تحولات اجاره بهای مسکن

در شهریور سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.6 و 7.6 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 100=1395) معادل 33.1 درصد می‌باشد.

6- جمع‌بندی

در شهریور ماه سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 15.5 هزار فقره و 47.6 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.2 و 9.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در شهریور ماه سال 1396 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره می‌باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.6 و 7.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

متن کامل گزارش را همراه با جداول و نمودارها در اینجا    ببینید.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 34930

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر