بخشنامه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی کرد

جزئیات حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۷

دولت در بخشنامه بودجه سال 97، جزئیات حقوق و مزایای کارکنان و عیدی را پیش‌بینی کرد.

جزئیات حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۷

گیلان خبر: دولت مطابق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد.

براساس پیوست 2 بخشنامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج (5) درصد را پیش‌بینی کنند.

همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است:‌ ضمناً تا معادل پنج (5)درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها نیز پنج 5 درصد با رعایت مفاد قبلی است.

بر این اساس، در بودجه 1397مبلغ عیدی کارکنان حدود 932 هزار تومان خواهد بود.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 34932

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر