مشروح جدیدترین گزارش «فضای کسب و کار در جهان» بانک جهانی:

ارتقای دو زیرشاخص هم نتوانست به بهبود فضای کسب و کار ایران کمک کند

هرچند دو زیرشاخص «آغاز کسب و کار» و «کسب اعتبارات» از 10 زیرشاخص گزارش فضای کسب و کار در جهان 2018 بانک جهانی برای ایران بهبود یافته است، اما این بهبود نیز نتوانست به بهبود این شاخص در ایران کمک چندانی کند.

ارتقای دو زیرشاخص هم نتوانست به بهبود فضای کسب و کار ایران کمک کند

گیلان خبر: بانک جهانی در جدیدترین گزارش کسب و کار در جهان اعلام کرد علی‌رغم بهبود دو زیر شاخص «آغاز کسب و کار» و «کسب اعتبارات»، زیرشاخص‌های «دریافت مجوز ساخت و ساز»، «دریافت اشتراک برق»، «ثبت دارائی‌ها» و «ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها» نمره کمتری نسبت به پارسال کسب کرده‌اند و وضعیت «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «پرداخت مالیات»، «تجارت کالا در جهان»، «سهولت اجرای قراردادها» نیز تغییری نکرده است.

بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی، به طور کلی فضای کسب و کار در ایران بدتر شده داشته است. ایران امسال در رده بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار در میان 190 کشور 4 پله نزول داشته و در رده 124 جهان قرار گرفته است.

شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

بر اساس این گزارش، نمره آغاز کسب و کار در ایران از 85.06 به 85.16 افزایش یافته و رتبه 97 را ثبت کرده است. نمره کسب اعتبارات نیز از 45 به 50 و رتبه آن به 90 رسیده است.

زیر شاخص‌های «دریافت مجوز ساخت و ساز»، «دریافت اشتراک برق»، «ثبت دارائی‌ها» و «ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها» نیز به ترتیب نمره‌های 78.07 و 68.43 و 64.16 و 23.93 را کسب کردند. رتبه‌های این عوامل به ترتیب 25، 99، 87 و 160 عنوان شده است.

نمره‌ زیرشاخص‌های «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «پرداخت مالیات»، «تجارت کالا در جهان»، «سهولت اجرای قراردادها» نسبت به پارسال تغییری نکرده، اما رتبه‌های آنها به ترتیب 170،150،166 و 80 است.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 37233

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر