تحولات پولی دولت یازدهم در یک نگاه/ پایه پولی ۷۹ درصد و نقدینگی ۱۲۸ درصد رشد کرد+جدول و نمودار

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از شهریور ماه 92 تا شهریور ماه 96 نقدینگی 128.4 درصد، پایه پولی 79.1 درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 97.1 درصد رشد داشته است با این تفاوت که بخش عمده این رشد بدهی، ناشی از افزایش بدهی بانک‌های خصوصی است.

تحولات پولی دولت یازدهم در یک نگاه/ پایه پولی ۷۹ درصد و نقدینگی ۱۲۸ درصد رشد کرد+جدول و نمودار

گیلان خبر: با توجه مشخص شدن آمار متغیرهای پولی در شهریور ماه 96، می‌توان با مقایسه تطبیقی آمارها، تحولات و عملکرد 4 ساله بانک مرکزی در دولت یازدهم را مورد ارزیابی قرار داد.

طبق آمارهای موجود، حجم نقدینگی در مدت 4 ساله دولت یازدهم، از 506 هزار و 396 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 92 به رقم 1366 هزار و 260 میلیارد تومان در شهریور 96 رسیده که بدون احتساب 91 هزار و 790 میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی به دلیل افزایش سطح پوشش آماری، در مجموع در چهار سال 768 هزار و 74 میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی اضافه شده است.

این رقم در مقایسه با رقم قبل از شهریور ماه 92، رشد 128.4 درصدی را در دوره 4 ساله نشان می‌دهد.

رشد نقدینگی از شهریور 88 تا شهریور 92 به میزان 139.2 درصد و در بازه زمانی شهریور 84 تا شهریور 88 به میزان 129.8 درصد بوده است.

دوره نقدینگی درصد رشد
1380 32 هزار و 95 28.8
1381 41 هزار و 752 30.1
1382 52 هزار و 659 26
1383 68 هزار و 569 30.2
شهریور 84 92 هزار و 102  
1385 128 هزار و 419 39.4
1386 168 هزار و 29 27.7
1387 190 هزار و 136 15.9
شهریور 88 211 هزار و 661  
1388 235 هزار و 585 23.9
1389 294 هزار و 887 25.2
1390 357 هزار و 72 21.1
1391 460 هزار و 693 29
شهریور 92 506 هزار و 396  
1392 580 هزار و 12 59.9
افزایش سطح پوشش آماری 91 هزار و 790  
1393 787 هزار و 384 22.3
1394 1017 هزار و 710 30
1395 1253 هزار و 390 23.2
شهریور 96 1366 هزار و 260 9 درصد

 

 

*پایه پولی

پایه پولی نیز در دوران 4 ساله شهریور 92 تا شهریور 96، به میزان 79.1 درصد رشد کرد. این رشد در حالی رخ داده که بانک مرکزی و دولت همواره بر کنترل پایه پولی تاکید داشته‌اند و پرداخت خط اعتباری مسکن مهر به همین دلیل متوقف شد.

رشد این متغیر در سال‌های شهریور 88 تا شهریور ماه 92 با وجود خط اعتباری مسکن مهر 85.3 درصدبوده که تنها 6.2 درصد بیشتر از دولت یازدهم است. 

دوره پایه پولی درصد رشد
1380 9،414 15.2
1381 11 هزار و 716 23.1
1382 12 هزار و 871 7.6
1383 15 هزار و 120 17.5
شهریور 84 16 هزار و 652  
1384 22 هزار و 90 45.9
1386 36 هزار و 549 35.5
1387 54 هزار و 84 47.6
شهریور 88 51 هزار و 824  
1388 60 هزار و 378 11.9
1389 68 هزار و 639 13.7
1390 76 هزار و 456 11.4
1391 97 هزار و 579 27.6
شهریور 92 96 هزار و 57  
1392 114 هزار و 69 16.9
افزایش سطح پوشش آماری 13 هزار و 600  
1393 131 هزار و 147 10.7
1394 153 هزار و 360 16.9
1395 179 هزار و 830 17.3
شهریور 96 196 هزار و 490 9.2* 

* درصد رشد 9.2 درصدی پایه پولی در شهریور 96، رشد 6 ماهه است.

 

* رشد 97.1 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 4 سال

رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت یازدهم از 55 هزار و 646 میلیارد تومان به 109 هزار و 710 میلیارد تومان رسید که این حجم از افزایش، بیانگر رشد 97.1 درصدی در مدت 4 سال است.

همچنین در بازه زمانی انتهای سال 87 تا شهریور 92 رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 229.4 درصد بوده است، البته بخش عمده این رشد بدهی، ناشی از خط اعتباری مسکن مهر بوده است.

اتفاقی که در چهار ساله شهریور 92 تا شهریور 96 رخ داد، رشد لجام گسیخته بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی است. بدهی این بانک‌ها که تا شهریور 92 فقط 3261 میلیارد تومان بود، در شهریور 96 به رقم 50 هزار و 670 میلیارد تومان رسید و مشخص نیست بانک‌های خصوصی با این وضعیت ترازنامه مالی، چه زمانی می‌توانند این بدهی را به بانک مرکزی بازگردانند.

 

دوره               بدهی بانک‌های تجاری دولتی درصد تغییر        بدهی بانک‌های تخصصی درصد تغییر بدهی بانک‌های غیردولتی  درصد تغییر حجم کل بدهی  
82 1918 5.2 492 7.3 0 - 2410
83 1695 11.6- 453 4.1 0 - 2148
شهریور 84 1839   509   0   2348
84 2796 64.9 795 75.2 0 - 3591
85 3727 33.3 1761 121.5 0 - 5488
86 8347 124 5239 197.4 182.3 - 13،586
87 15،797 89.2 7481 42.8 691 279.1 23،969
88 5245 66.8- 8،458 13.1 3189 361.2 16،892
89 8866 69.7- 21،622 155.6 2450 23.2- 32،938
90 3346 62.4- 36،869 67.7 2211 9.8- 42،426
91 1731 48.3- 44،210 21.9 2889 30.7 48،830
شهریور  92    5،929   46،456   3،261   55،646
92 2663 58.8 54،767 23.9 2116 26.8- 59،546
93 5918 122.2 55،897 2.1 23،988 1033 85،803
94 13،880 134.9 57،280 2.5 12،470 48- 83،630
95 12،020 13.4- 49،440 13.7- 38،230 206 99،690
شهریور 96            10،830 9.9- 48،210 2.5- 50،670 32.5 109،710 

 

*ترکیب وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 92

 

* ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور 96

 


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 38421

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر