ترقی:

مردم تهران منتظر گزارش عملکرد شهرداری وشورای شهر هستند

ترقی گفت: آنچه این روزها از شهردار وشورای شهر سر می زند اتهام پراکنی و فرافکنی ها تداوم رفتارهای غیر منصفانه وغیر معقولانه ای است

مردم تهران منتظر گزارش عملکرد شهرداری وشورای شهر هستند

گیلان خبر: حمید رضا ترقی با بیان اینکه تهمت های اقتصادی نسبت به مسوولین منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می شود گفت: طرح تخلفات اقتصادی قبل از بررسی توسط مقام قضایی اعتماد زدایی و بد بین کردن مردم به مسوولین وکاهش سرمایه اجتماعی است بنابراین غیر ازاین کاربردی ندارد، ضمن اینکه نوعا کسانی دست به چنین اقداماتی می زنند که به دنبال پوشش گذاشتن بر ضعف عملکرد خود یا جبران ناکارآمدی اشان هستند. 

وی  با بیان اینکه تخریب دیگران به معنای تایید عملکرد خود نیست افزود: مردم تهران منتظر گزارش عملکرد شهرداری وشورای شهر هسند نه تخریب وانتقاد از مدیریت سابق شهر تهران.متاسفانه شورای شهر وشهرداری با کپی برداری از رفتار دولت راهبرد تخریب عملکرد گذشتگان را در پیش گرفته فارغ از اینکه تخریب گذشتگان به معنای ارتقاء عملکرد آنان و ایجاد رضایت در شهروندان نیست.

ترقی با بیان اینکه زیر سوال بردن خدمات به معای بد بین کردن مردم به نظام است اظهار داشت: آنچه این روزها از شهردار وشورای شهر سر می زند اتهام پراکنی و فرافکنی ها تداوم رفتارهای غیر منصفانه وغیر معقولانه ای است که تداوم آن ورود دستگاه قضایی وبرخورد با اتهام افکنان را واجب می کند. مسلما دستگاه قضایی باید با رفتارهاید غیر منصفانه وموضع گیریهای اتهام آمیز برخورد کند تا هر کسی نتواند بدون ثابت شدن موضوعی در محکمه قضایی عملکرد مدیران را زیر سوال برده و مردم را نسبت به عملکرد نظام بدبین کند.موضع گیریهای تخریبی برخی از اصلاح طلبان در دولت ودر شهرداری وشورای شهر این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرده که مسوولین مفسد اقتصادی هستند! بنابراین محاسن وخدمات کوچک و بزرگ مسوولین نادیده گرفته شده وتحت الشعاع  تبلیغات وگزارشهای غیر واقعی مسولینی قرار گرفته که به تازگی مسوول شده اند!

وی افزود: مسلما نباید زخم ها وضعف ها را بزرگ نمایی کرد, جلوه دادن محاسن ودستاوردهای انقلاب بر همه ما واجب است ،آیا آقای نجفی که به تازگی شهردار تهران شده وبیش از ده سال خدمات دکتر قالیباف را زیر سوال می برد آیا ره آوردی غیر از بطلان کشیدن برخدمات مدیریتی ومدیریت جهادی برای افکار عمومی دارد؟

ترقی اظهار داشت: بدیهی است دستگاه قضایی باید با عنوان تشویش افکار عمومی جامعه  با موضع گیریهای ضد خدمتی وتشویش اذهان عمومی برخی از مسوولین برخورد کند چرا که هیچ  مسوولی حق ندارد بدون سند واثبات فساد در محاکم قضایی کسی را متهم کند!! بهتر است مسوولین سیاه نما به جای نفی عملکرد دیگران گزارش کار خود را ارائه دهند.

این کارشناس سیاسی با دفاع از اعاده حیثیت قالیباف؛ شهردار پیشین تهران تصریح نمود: قعطا اعاده حیثیت کسانی مورد اتهام قرار گرفته اند و برخورد دستگاه قضایی با مدیران متخلفی که خدمات را زیر سوال می برند واجب است و استثنایی هم نباید قائل شد! در غیر این صورت به هیچ وجه قادر به تبیین زحمات  موفقیت های نظام جمهوری اسلامی  برای آحاد مردم نخواهیم بود.


منبع: افکارنیوز

 

 

کد مطلب: 41832

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر