تعداد کمی از بیکارشدگان شغل جدید پیدا می‌کنند

آمارها نشان می‌دهد از میان کارگرانی که با از دست دادن شغلشان سراغ مقرری بیمه بیکاری می‌روند، درصد کمی موفق به اشتغال در شغل جدید می‌شوند؛ همچنین بررسی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته نشان می‌دهد مردان سهم ۷۹ درصدی داشته‌اند.

تعداد کمی از بیکارشدگان شغل جدید پیدا می‌کنند

گیلان خبر: بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره مند از این مزیت، یکی از مواردی است که میتواند در تحلیل بازارکار کشورها مفید باشد. همچنین لازم به ذکر است رویکرد جهانی در این خصوص کاهش تعداد مقرریبگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است چراکه افزایش این امر میتواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاهها و تعطیلی آنها باشد.

بررسی‌ها نشان میدهد تعداد برقراری مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 1396 نسبت به سال 1395 به میزان 2.4 درصد، کاهش یافته است.

مقایسه سهم برقراری مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به بیکاران 10 ساله و بیشتر طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ گویای این واقعیت است که این شاخص طی سالهای مذکور روند کاهشی داشته است و از 7.8 درصد در سال 1394 به 6.9 درصد در سال 1396 رسیده است.

بر اساس آماری که مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند تعداد برقراری مقرری بگیر بیمه بیکاری در سال ۹۴، 212 هزار و ۴۱۳ مورد بوده که از این تعداد 137 هزار و 884 مورد قطع مقرری صورت گرفته و در این میان تنها ۱۳ هزار و 677 مورد اشتغال جدید داشته‌اند. همین آمارها نشان می‌دهد در سال 95، 225 هزار و 892 مورد برقراری مقرری بگیر بیمه بیکاری در کشور وجود داشته و 182 هزار و 467 مورد قطع مقرری انجام شده و 16 هزار و 378 نفر اشتغال جدید داشته‌اند. در سال 96 هم برای 220 هزار و 533 نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شده، مقرری بیمه بیکاری 178 هزار و ۶۰۱ قطع شده و در این میان 16 هزار و 165 بیکار موفق به پیدا کردن شغل جدید شده‌اند.

بررسی تعداد برقراری مقرری بگیران بیمه بیکاری بر حسب جنس نشان می دهد که در سال 1396 مردان 79 درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده اند.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 43577

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر