صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

کاهش رشد تولیدناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی ایران در سال 2018

در جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شد رشد تولیدناخالص داخلی بخش نفتی کشور در سال جاری میلادی به 4.6 درصد و در بخش غیرنفتی به 3.8 درصد کاهش می یابد و دیون خارجی به 2.2 درصد تولیدناخالص داخلی می رسد.

کاهش رشد تولیدناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی ایران در سال 2018

گیلان خبر: صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه‌ای خاورمیانه پیش بینی کرد میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 به 418.9 میلیارد دلار کاهش یابد. این رقم برای سال 2017 برابر با 431.9 میلیارد دلار بوده است.

*نقدینگی

همچنین بر اساس این گزارش، نقدینگی در ایران در سال 2018 رشد 23.8 درصدی خواهد داشت که اندکی از رشد 23.5 درصدی سال گذشته بیشتر است.

*ذخایر ارزی

 در عین حال، این نهاد بین المللی پیش بینی می کند که ذخایر رسمی ارز ایران در سال 2018 با افزایش 13.3 میلیارد دلاری مواجه شود. این رقم برای سال 2017 برابر با 95.1 میلیارد دلار بوده و در سال 2018 به 108.4 میلیارد دلار می رسد.

*دیون خارجی

مجموع دیون خارجی نیز در سال جاری میلادی به 2.2 درصد تولیدناخالص داخلی می رسد که این رقم برای سال گذشته 2 درصد تولیدناخالص داخلی بوده است.

* رشد تولیدناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی

بر اساس آمار این نهاد بین المللی، رشد تولید ناخالص داخلی بخش نفتی کشور نیز از 5.2 در سال گذشته به 4.6 درصد در سال 2018 تنزل خواهد کرد.

بخش غیرنفتی نیز شاهد کاهش خواهد بود و رشد تولیدناخالص داخلی بخش غیر نفتی از 4 درصد در سال 2017 به 3.8 درصد در سال 2018 می رسد.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 43672

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر