نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد

پشت پرده رای فراکسیون امید به تفکیک وزارت کار/ سکوت درباره معیشت کارگران

نماینده کارگران با انتقاد از سکوت مجلس در برابر مشکلات معیشتی کارگران و اقدام غیرقانونی سرپرست وزارت کار در عدم تشکیل شورای عالی کار، در عین حال به شنیده‌هایی از پشت پرده تصویب تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد.

پشت پرده رای فراکسیون امید به تفکیک وزارت کار/ سکوت درباره معیشت کارگران

گیلان خبر: علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره موضوع افزایش قدرت خرید، به مطالبه کارگران از نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: هنوز دیر زمانی از استیضاح ربیعی نگذشته‌است که فراموش کنیم نمایندگان استیضاح کننده وضعیت معیشتی کارگران را یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌کردند، آن آقایان امروز کجا هستند که معیشت حداقلی کارگران نیز بر باد رفته که هیچ! آقای سرپرست هنوز حکم وزارت نگرفته تخلف قانونی می‌کند واز برگزاری جلسات شورایعالی کار نیز خودداری می‌کند؟
وی در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: شما که راه استیضاح دوسه ماه یکبار را بلدید، چرا در حد یک سوال هم به این مسئله ورود نمی‌کنید؟
وی همچنین با اشاره به مسئله تفکیک وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی که در سطح مجلس مطرح است، ادامه داد:کمتر از دوهفته پیش به دعوت آقای محجوب وجهت بیان نظر گروه کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتم ومخالفت کارگران را با ذکر دلایل عنوان کردم  وجالب اینکه نمایندگان کارفرمایان حاضر نیز دقیقا با شدت و حدّت ما با این طرح مخالف بودند، اما این‌طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.
خدایی اضافه کرد: کمیسیونی که هم به واسطه ترکیب اعضا وهم به واسطه مسئولیتی که برعهده دارد باید بیشترین همراهی را با نظرات تشکلهای عالی کارگری وکارفرمایی می‌داشت،این آقایان اگر نمایندگان ملت هستند که دوگروه شریک سازمان تامین اجتماعی‌ و وزارت کاریعنی کارگران وکارفرمایان مخالف این طرح بودند. لطفا توضیح دهندبه نظر کدام ملت عمل کردند؟
نماینده کارگران در عین حال مطرح کرد: اما شنیده‌های مختلف حکایت از این نکته دارد که فراکسیون امید واز همه مهمتر حزب سیاسی که سرپرست فعلی وزارت کار نیز منتسب به آن حزب است ،در تلاش برای تفکیک وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و پس از آن اخذ وزارت رفاه وتامین اجتماعی است و ظاهرا کسی با وزارت کار وتعاون کاری ندارد، و شاید مهمترین دلیل بی توجهی به حوزه‌ روابط کار و تمرکز بر بسته‌های حمایتی حوزه رفاه به همین منظور باشد.
وی از شنیده دیگری نیز خبر داده و نوشته است: از طرفی بعد از واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت اینبار شنیده‌های ما حکایت از تلاش عده‌ای برای حذف یکی از معدودکارشناسان ودلسوزان عضو هیئت مدیره دارد، وباز خبر تایید نشده‌ای حکایت از تلاش عده‌ای برای تامین وجه مورد نیاز بسته‌های حمایتی از محل منابع سازمان دارد.
وی در همین رابطه به چند نکته اشاره کرد و نوشت:اگرخدای ناکرده سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل شود ،کشور دچار ابر بحرانی خواهد شد که حل آن در دست هیچ کس نخواهد بود،لطفا دست از نابودی آن بردارید.
خدایی با اشاره به اینکه فراکسیون امید ،فراکسیونی سیاسی است و ورود آن با شکل جمعی به تایید یا رد مسئله‌ای تخصصی فقط به موقعیت آن در بین مردم لطمه خواهد زد، نوشت: به عنوان یک رأی دهنده به لیست شما درخواست میکنم ،تنها چیزی که ازشما ندیدیم امید است،بیش از این ما را پیش کسانیکه به درخواست ما به شما رأی دادند شرمنده نکنید.
خدایی تاکید کرد: انتظار کارگران از نمایندگان مجلس در هردو زمینه همراهی آنها با بدنه جامعه وتحقق خواسته‌های آنهاست،فرقی نمیکند امید،ولایی،مستقلین همگی به یک اندازه مسئولند.
در این یادداشت بار دیگر تاکید شده است: باهرگونه تفکیک در وزارت‌کار وسازمان تامین اجتماعی پیش از احیای شورایعالی تامین اجتماعی،وپیش از اصلاح ساختار مدیریتی سازمان به سمت مدیریت ونظارت سه جانبه ، مخالفیم.
نماینده کارگران در پایان نوشته: باز هم تکرار میکنیم در زمینه افزایش قدرت خرید دست از پیگیری بر نخواهیم داشت وگرچه توقعمان از دولت ومجلس است. اما امیدمان صرفا به اتحاد وهمراهی ومطالبه‌گری کارگران است بس!

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 45450

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر