مرکز آمار ایران اعلام کرد

تورم دهک‌های هزینه‌ای در آبان از ۱۴.۸ تا ۱۶.۸ درصد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٣٩٧ برابر ١٥,٦ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٤.٨ درصد برای دهک اول تا ١٦.٨ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

تورم دهک‌های هزینه‌ای در آبان از ۱۴.۸ تا ۱۶.۸ درصد

گیلان خبر: گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای آبان ١٣٩٧ منتشر شد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٨,٨ درصد برای دهک اول تا ٢٠.٩ درصد برای دهک دهم است.

نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٣٩٧ برابر ١٥,٦ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ١٤.٨ درصد برای دهک اول تا ١٦.٨ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ١٨.٨ درصد برای دهک اول تا ٢٠.٩ درصد برای دهک دهم است.

هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ١١.٧ درصد برای دهک اول تا ١٥.٩ درصد برای دهک دهم است.[١]

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٢,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (١.٦ درصد) ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

[١]  اعداد تا یک رقم اعشار گرد شده است.

برای مشاهده جزئیات و جداول خبر به فایل پیوست+ گزارش تورم کل کشور منتهی به آبان ۹۷ گزارش تورم کل کشور منتهی به آبان ۹۷  + مراجعه کنید.

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 46551

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر