سقف بودجه ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد+پیوست‌ها

لایحه بودجه 1398 با سقف 17032332270 میلیون ریال به مجلس تقدیم شد. براساس بند الف تبصره ۱ این لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین شده است.

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد+پیوست‌ها

گیلان خبر: لایحه بودجه 1398 با سقف 17032332270 میلیون ریال به مجلس تقدیم شد.

بر این اساس منابع بودجه عمومی 4786263827 میلیون ریال است. 

1- منابع عمومی بالغ بر 4077137001 میلیون ریال است.

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی 709126827 میلیون ریال است.

ب. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 12.747.545.475 میلیون ریال 

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 4.077.137.001 میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نمایند و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف 400 هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش دهد.

1- 200 هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه و ستادکل نیروهای مسلح توزیع می‌گردد.

2- 200 هزار میلیارد ریال بابت اعتبار ردیف‌های مندرج در جدول 21 قانون 

تبصره 1- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین می‌شود.

متن کامل لایحه را از لایحه بودجه سال ۹۸ لایحه بودجه سال ۹۸   دریافت کنید.

پیوست‌های لایحه بودجه ۹۸ در زیر قابل دریافت است:

پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای     

پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی     

پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎیﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری-ﺻﻨﻌﺘﯽ)   

پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) (ردیف های ۱۰۱۰۰۰ – ۱۲۳۳۰۵)   

پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) (ردیف های ۱۲۳۷۰۰ – ۲۹۵۳۳۰)   

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 47252

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر