رئیس خانه صنعت و معدن ایران اعلام کرد

چند راهکار‌ برای مقابله با تحریم/تحریم‌ داخلی بدتر از تحریم‌ خارجی است

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: تحریم‌های داخل برای کارآفرینان به مراتب بدتر از تحریم‌های خارجی اثر می‌کند.

چند راهکار‌ برای مقابله با تحریم/تحریم‌ داخلی بدتر از تحریم‌ خارجی است

گیلان خبر: عبدالوهاب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سهل‌آبادی روز گذشته در نخستین هم‌اندیشی در مورد تحریم‌ها که در محل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر ‌برگزار شد، ‌گفت‌‌‌: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما همه تکلیف داریم که طوری عمل کنیم تا آمریکا در تحریم‌های خود به مقصود خود نرسد، اما این را بگویم که تأمین اجتماعی و سایر نهادهای داخلی چه بلایی سر تولید و کارآفرینی می‌آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تحریم‌های داخلی ‌که برای‌ تولید ایجاد شده، به مراتب بدتر از تحریم‌های خارجی است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رئیس خانه صنعت و معدن ایران افزود:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمانی که در سال ۵۷ اعلام شد که رژیم گذشته حکومت نظامی اعلام کرده است، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آقای خادمی یکی از علمای اصفهان گفت: ‌هر چه مواد غذایی اضافه دارید، به تهران برای انقلابیون بفرستید و ما تا پاسی از شب کامیون‌های تخم مرغ آب‌پز، نان خشک و خرما از اصفهان به تهران آوردیم و بین انقلابیون توزیع کردیم؛ یعنی در آن زمان همدلی و همکاری وجود داشت و غائله‌های مختلفی که در کردستان یا سیستان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و بلوچستان و آذربایجان ایجاد می‌شد، اما با همکاری و همدلی مردم و مسئولان حل می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

وی گفت: ما همیشه در تحریم و جنگ تحمیلی بوده‌ایم، زیرا دشمن نمی‌خواهد ایران به ثبات برسد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سهل‌آبادی همچنین گفت: در زمان جنگ تحمیلی مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غذا و کنسرو برای رزمندگان در جبهه‌ها ارسال می‌کردند، آن زمان می‌گفتند شرایط خاص است و الان نیز باید بگوییم جنگ اقتصادی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شرایط خاص حاکم است. باید متناسب با آن رفتار کنیم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه گفت: از زمانی که عده‌ای اعلام کردند دلار ۴۲۰۰ تومان است، چقدر تولیدکننده بدبخت شدند و چقدر آدم‌های رانت‌خوار از محل سود غیرشرعی پولدار شدند. ما توان مقابله با این خودتحریمی داخلی نداریم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی در مورد راهکار مقابله با تحریم‌ها گفت: اولا پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای همسایه باید بسته شود و یکی از دلایل بحران ارزی این است که ‌‌‌این نوع پیمان‌های دوجانبه نداریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ثانیا از طریق ایجاد بانک مشترک ایران و ترکیه، ایران و عراق، ایران و قطر می‌توان مشکلات بازرگانان را حل کرد.

سهل‌آبادی در ادامه راهکارهای مقابله با تحریم ها گفت: استفاده از بندر چابهار و ایجاد شرکت‌های ایرانی و افغانستانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همچنین جلوگیری از مبادله ‌‌‌‌‌‌‌کالهای چینی در کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و صادرات کالای صد درصد ایرانی از این مناطق می‌تواند راهگشا باشد. همچنین ورود شمش طلا با ارز نیمایی و تبدیل آن به سکه و فروش با ‌‌‌‌‌‌‌دلار خارجی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند راهگشا باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استفاده از ارز معتبر کشورهای هدف برای بهسازی نظام ارزی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به جای اینکه فقط به دلار و یورو وابسته باشیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران از پیشنهادهای دیگر را تشکیل مبارزه عادلانه با فساد و جلوگیری از افزایش رانت و فساد و مبارزه با قاچاق که به صورت گسترده افزایش یافته است که به بیکاری ‌در کشور دامن می‌زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و باعث خروج بی‌حساب و کتاب ارز از کشور می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متأسفانه برخی فعالان اقتصادی کارآفرین در حال حاضر در زندان ها هستند که ضمانت کافی برای آزاد شدن آنها نیست. باید این افراد به صحنه تولید برگردند. همچنین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پی بحران ارزی بعد از اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کرد، اما متأسفانه قیمت کالاها به ویژه قطعات خودرو متناسب با نرخ ارز کاهش پیدا نکرد، در نتیجه برخی افراد‌‌‌‌‌‌‌ کالاهای تولیدی با ارز ارزان را‌‌‌‌‌‌ صادر کردند اما‌ ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندند و آب به آسیاب آمریکا در تحریم‌ها ریختند.

سهل‌آبادی همچنین افزود: مواد اولیه به اندازه کافی وجود ندارد، ماشین‌آلات تولید نیاز به قطعه دارند، اما دشمن نمی‌گذارد قطعات وارد شود. تحریم حمل و نقل وجود دارد. 

این کارآفرین با انتقاد از عده‌ای که از محل نوسان ارزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثروتمند شدند گفت: سرمایه کشور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به کشور گرجستان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در قالب خرید ملک ‌‌منتقل شده اما ‌متأسفانه در یک روز آن کشور ‌۱۲۰۰ ایرانی را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به ایران بازگرداند و به آنها گفت ملک شما را می‌فروشیم و پول شما را برمی‌گردانیم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه ایران یک درصد خشکی و یک درصد جمعیت را دارد، گفت: اما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۷.۸ درصد ذخایر معدنی در کشور وجود دارد و ما باید معدن را جایگزین نفت در سال‌های آینده قرار دهیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اما متأسفانه وزارت صنعت به واحدهایی که پروانه معدنی دارند، حتی اگر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداشت نکرده باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حق بهره‌برداری می‌گیرند و اگر بیش از پروانه برداشت کرده باشند هم جریمه می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

سهل‌آبادی افزود: در جنگ تحمیلی یک جوان ۲۰ ساله مانند شهید حسین خرازی با یک دست خرمشهر را نجات داد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون جوانان این کشور می‌توانند در جنگ اقتصادی کشور را نجات دهند. ‌‌

وی در ادامه گفت:‌ در یک نمایشگاه کالاهای ایرانی در دبی یک جوانی که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرحی ‌‌‌‌‌‌‌‌ارائه کرده بود و طرف‌های خارجی می‌خواستند طرح این جوان ایرانی را به چند هزار دلار خریداری کنند، اما مادرش که با او حضور داشت، اجازه نداد این طرح به خارجی‌ها فروخته شود و گفت تو فرزند دکتر موسوی هستی که در جنگ شهید شده و باید این دستگاه تو در خدمت ایرانی‌ها باشد، اما همان دستگاه را به کشور آورد و در ایران هیچ‌کس خریدارش نبود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ادامه نائلی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیرکل بین‌الملل وزارت بهداشت ‌نیز در مورد تحریم‌ها گفت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارو از خارج وارد می‌کنیم، اما امکان نقل و انتقال پول به سختی وجود دارد و یا امکان ندارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نائلی افزود:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما باید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکنولژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد کنیم و سلامت مردم را ارتقا دهیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از طرف دیگر باید مستندسازی کنیم که چه اتفاقاتی در بخش سلامت روی داده است، گرچه غربی‌ها بارها گفته‌اند بخش سلامت قابل تحریم نیست، اما به هر بهانه‌ای تحریم می‌کنند. کافی است سری به بخش اطفال بیمارستان‌ها بزنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بدانید چه خبر است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی با بیان اینکه بعد از تحریم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۱۳ آبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از واردات ۱۵۰۰ قلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارویی که وارد می‌شد،  جلوگیری شده است، گفت: ثبت سفارش در سال ۹۶ به رقم یک میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار رسیده بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ترخیص کالا در سال ۹۶ به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت سفارش تجهیزات پزشکی در سال جاری‌‌‌ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در نظر گرفته شده است که‌ در ۹ ماه امسال ‌۹۶۹ میلیون یورو دارو ترخیص شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مدیرکل بین‌الملل وزارت بهداشت گفت: در ۱۰ ماه سال ۹۶ میزان ترخیص دارو یک میلیارد و ۶۰ میلیون یورو بوده و ترخیص ۱۰ ماهه مواد اولیه در سال قبل ‌‌‌‌۴۵۷ میلیون یورو بوده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که ترخیص دارو در ۱۰ ماهه امسال به ۹۵۰ میلیون یورو و ترخیص مواد اولیه در سال جاری به ۴۵۵ میلیون یورو رسیده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 

نائلی با اشاره به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینکه از هر فرصتی برای گشایش بانکی استفاده می‌کنیم، گفت: برای شرکت در سمینار مادر و کودک به هند رفته بودم که در آنجا با «یوکو بانک» هند صحبت کردیم که چگونه بتوان منابع مالی را انتقال داد.

وی همچنین در مورد مستندسازی تحریم در بخش دارو گفت: یک سری تحقیقات ‌‌‌‌‌‌را سفارش دادیم که تحقیقات اولیه مانند موسسه تدبیر اقتصاد انجام شد و همچنین بررسی این نکته که برخی از مردم پول کافی برای هزینه کردن برای سلامت خود ندارند و خطوط اعتباری به خاطر تحریم‌ها ۲ تا ۳ درصد گران‌تر شده است. 

مدیرکل بین‌الملل وزارت بهداشت با بیان اینکه مسیر بانکی با چین از طریق بانک کنلون باز شده است، گفت: در جریان توئیت آقای ظریف وزیر امور خارجه در پاسخ به وزیر خارجه آمریکا که گفته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بخش سلامت ایران تحریم نیست، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما مستنداتی از ایمیل آمریکایی‌ها برای تحریم دارو و غذا به ایران ارسال کردیم که دیگر پامپئو جوابی برای این مستند نداشت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

همچنین محمد جعفری، عضو هیأت علمی پژوهشکده تدبیر اقتصاد نیز گفت: دشمن به دروغ می‌گوید که تحریم‌ها کاری به دارو و غذای مردم ندارند، بلکه آنها کاری می‌کنند که دارو و غذا هم مشکل پیدا کند.

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 47582

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر