پایان چین بهاره برگ سبزچای در گیلان

چايکاران گیلانی دراين مرحله توانستند حدود 40هزارتن برگ سبز به ارزش حدود 620ميليارد ریال برداشت کردند .

پایان چین بهاره برگ سبزچای در گیلان

گیلان خبر: چين بهاره برگ سبزچاي درگيلان به پايان رسيد .

به گزارش گیلان خبر، چايکاران گیلانی دراين مرحله توانستند حدود 40هزارتن برگ سبز به ارزش حدود 620ميليارد ریال برداشت کردند .

علي محرررئيس سازمان چاي کشورگفت: 70درصدبرگ سبز چاي چيده شده درجه يک وبقيه درجه دو است.

به گفته ي وي چايکاران درچين بهاره 4درصد بيشترازپارسال برگ سبز چای برداشت کردند.
بابرداشت 40هزارتن برگ سبز8هزارو500تن چاي خشک درکارخانه هاي چاي سازي توليد خواهد شد.
60هزارخانوارچايکارشمال کشوردر3مرحله بهاره،تابستانه وپائيزه برگ سبز برداشت مي کنند. چين دوم برگ سبز چاي ازاول تيرآغاز مي شود. 90درصد چاي ايران درگيلان توليد مي شود.

 

کد مطلب: 972

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر