شعبانی سارویی مطرح کرد:

نقش اولویت دار خواص در ایجاد فتنه/ پایگاه فتنه با شایعات شکل می گیرد

جریان های نفوذی درصدد هستند که فضای فرهنگی و سیاسی کشور را به سمت این ببرند که نظام درعرصه های سیاست خارجی و داخلی یک نظام نرمال براساس قواعد ومناسبات جهانی باشد؛ فضا به سمت یک نظام سکولار برود به طوریکه ارزش های اسلامی و مبانی دینی در نظام سیاسی جایگاهی نداشته باشد و ما یک کشور دموکراتیک براساس الگوهای غربی، مثل کشور انگلیس بشویم.

نقش اولویت دار خواص در ایجاد فتنه/ پایگاه فتنه با شایعات شکل می گیرد

گیلان خبر: فتنه ها جمهوری اسلامی را به شکل همه جانبه در معرض تهدید قرار داده اما همواره با مدیریت مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان دشمنان خارجی و داخلی نتوانسته اند پایه های این نظام را به لرزه در بیاورند. به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران در حوزه علوم سیاسی باید برای مقابله با فتنه ها و پیشگیری از این مسئله باورهای انقلابی را در میان طیف های مختلف زنده نگه داشت. 

در همین خصوص با دکتر«رمضان شعبانی سارویی»، محقق، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب جریان شناسی فتنه و جنگ نرم به گفتگو نشسته ایم. این مصاحبه را پیش رو دارید. 

*جناب سارویی به اعتقاد شما فتنه گران و حامیان آن ها اکنون که مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری کار خودشان را آغاز کرده، دنبال چه روزنه هایی برای نفوذ و فتنه گری هستند؟ 

فضای ذهنی حاکم بر برخی جریان ها که در دسته بندی مقام معظم رهبری تحت عنوان جریان های غیرانقلابی یا غرب گرا مشهورشده است درحقیقت درصدد این هستند که در یک فرآیندی فضای انقلاب و نظام و ارزش های انقلاب به سمت استحاله سوق پیدا کند و آن سیرت انقلاب و نظام اسلامی تغییر ماهیت پیدا کند.

در حالیکه در منظر مقام معظم رهبری، انقلاب یک حرکت جریانی است وآرمان های انقلاب محدود نشده به صرف اینکه ما صرفا طاغوت را شکست داده و نظام اسلامی را محقق کنیم. ولی آن روی حاکم بر نظام که باید دولت اسلامی، کشور و تمدن اسلامی شکل بگیرد، اینها با این نگاه با آرمان های بلند انقلاب بیگانه و چه بسا در تعارض هستند.

بنابراین نکته اصلی این است که جریان و تفکر غیرانقلابی در طول سال های فتنه و هرجا که فتنه پدیدارشده است به دنبال پایش جریان های غیرانقلابی بودند و توانستند با برخی از جریان های دیگر پیوند بخورند. این جریان امروز به دنبال توسعه حضور خود در عرصه های حاکمیتی و نفوذ در عرصه های مجلس و دولت هستند. این جریان سعی دارد با زمینه سازی برای بحث روابط با آمریکا و اینکه حل مشکلات کشور را در گرو این رابطه می دانند این نگاه را ترویج کنند که مشکلات تنها با تکیه بر قدرتهای غربی و خصوصا با آمریکا حل می شود.

لذا این جریانات نفوذی نوع نگاهشان این است که با حاکمیت ارزش های غربی و بحث های حقوق بشری و امثالهم با آرمان ها واهداف انقلاب فاصله معناداری بگیرند. بنابراین آن نکته مهم واساسی این است که اینها درصدد هستند که فضای فرهنگی و سیاسی کشور را به سمت این ببرند که نظام درعرصه های سیاست خارجی و داخلی یک نظام نرمال براساس قواعد ومناسبات جهانی باشد؛ فضا به سمت یک نظام سکولار برود به طوریکه ارزش های اسلامی و مبانی دینی در نظام سیاسی جایگاهی نداشته باشد و ما یک کشور دموکراتیک براساس الگوهای غربی، مثل کشور انگلیس بشویم. این تعارض ها امروز به خوبی محسوس است. 

*در این برهه چه فتنه ای نظام اسلامی و مسئولان ما را تهدید می کند؟ 

 

به نظر می رسد در شرایط حاضر فضای حساسی که می تواند در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ۹۶ ایجاد شود، یکی از فتنه های احتمالی پیش رو باشد. به نظر می رسد چند مولفه و چند عامل می توانند در فضای کنونی تا مقطع انتخابات، زمینه هایی را برای بهره برداری دشمن و فضا سازی هایی را علیه نظام ایجاد کند.

نخست اینکه برخی از چهره های سیاسی از هم اکنون و یک سال قبل از انتخابات، فضای تشکیک در سلامت انتخابات را دارند مطرح می کنند چنانچه چهره های قدرت طلب داخلی هم تقریبا ۶ ماه قبل از انتخابات ۸۸ فضای تشکیک سلامت انتخابات را مطرح کرده و دروغ بزرگی به نام تقلب در انتخابات را از ماه ها پیش مطرح کردند؛ این خود می تواند یک فضای روانی برای جامعه ایجاد کند.

از آن طرف برخی از چهره های سیاسی و جریان های سیاسی در صد این هستند که فضای دو قطبی کاذبی را در فضای سیاسی جامعه مطرح کنند. خطر این فضای دو قطبی را مقام معظم رهبری چندین بار در ادبیات سیاسی خود مطرح کرده اند؛ که این جریان دو قطبی کاذب در صد این است که برداشتی را در فضای جهانی و منطقه ای همچنین داخلی کشور از نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کند که انگار در بین مسئولین نظام اختلاف هایی وجود دارد یا بین مردم و نظام اختلاف نظر هایی وجود دارد.

نکته سوم بحث سفرهای استانی برخی از نامزد های انتخاباتی است که احساس می کنند الان فضایی است که می توانند خودشان را مطرح کنند چنانچه برخی وعده های کاذبی مطرح می کنند که مثلا یارانه ۲۵۰هزار تومانی وهر خانه یک استخدامی و شعار هایی از این دست در آینده انتخابی آنها وجود دارد.

نکته آخر هم در این شرایط بحث برجام و ناکامی های آن است ، عملکرد سه سال اخیر دولت حاکی از ناکامی های بسیار در برجام، عدم حل مشکلات اقتصادی کشور، رفع نشدن تحریم ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی و خلف وعده آنهاست و به تعبیر مقام معظم رهبری بداخلاق تر از همه هستند و واقعا به هیچ یک از تعهدات خودشان پای بند نیستند.

همین خلف وعده کنندگان درصد این بودند که چه بسا با برجا یک برجام های دو و سه و چهار را در عرصه های موشکی در عرصه های حقوق بشری و در عرصه های مسائل منطقه ای نظر خود را بر نظام تحمیل کنند هر چند نظام این هوشمندی را داشته و دارد مراقبت می کند ولی این تعارض ها وجود دارد.

بنابراین به نظر می رسد که فضا تا انتخابات ۹۶ اگر مراقبت نشده و جدی رصد نشود و دستگاه های امنیتی و سیاسی و امثال آن دقت لازم را نداشته باشند این فضا ها می تواند زمینه های را برای امنیتی کردن فضای انتخابات فراهم کند لذا برای جلو گیری از فتنه ی احتمالی که می تواند در فضای سیاسی بعد از انتخابات رخ دهد، باید به شدت مراقبت شود. 

*به نظر شما فتنه بیشتر از جانب عوام یا خواص بروز میکند؟ وچه فتنه هایی ما درسال های اخیر داشتیم؟ 

به نظر می رسد که شکل گیری فتنه قطعا در دستور کار طیف خواص است و طراحی های نظام سلطه جبهه خارجی دشمنان انقلاب اسلامی از استکبار و نظام سلطه و آمریکا و صهیونیسم ودولت های مستکبرغربی که بالاخره با نقشه ها وسناریوهای مناسبی برای مقابله باجمهوری اسلامی ایران وسناریوی براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را طی سال های بعد از انقلاب طراحی کردند بالاخره آنهایی که اهل طراحی و سناریو هستند در طیف خواص هستند ونظام سلطه را خواص اهل باطل دارند می چرخانند.

اما در کنارخواص اهل باطلی که اشاره کردم، نظام سلطه و خواص نظام استکباری می توانند برخی از ضعف ها و آسیب هایی که در جبهه داخلی انقلاب است و برخی از کاستی هایی که به عنوان پاشنه آشیل های نظام، در عرصه های گوناگون نظام سیاسی فرهنگی اقتصادی و عرصه های گوناگونی که خلع هایی در آن وجود دارد می تواند از این روزنه ها بهره بگیرد و به نفع اهداف خود از آنها استفاده کند.

بنابراین نقش تعیین کننده خواص در فضای فتنه نقش اولویت دار و اولی است. خواص به این نیاز دارند که پایگاه اجتماعی فتنه را فراهم کنند، پایگاه فتنه هم با شایعات و مسموم کردن افکارعمومی مردم شکل می گیرد. عموما فتنه ایجاد شبه و شک و تردید و فضایی از دست است که بر افکار عمومی باید ایجاد شود.

بنابراین نقشه را خواص طراحی می کنند ولی بهره گیری از قشون ها و لشگر ها وپیاده نظام ها چه بسا افرادی باشند که بیایند و در این فضا اینها را همراهی کنند و همکاری کنند که در طول صدر اسلام و در تاریخ فضای بعداز انقلاب اسلامی فتنه های گوناگونی را شاهد آن بودید.

امروز هم چه بسا برخی از رفتارها برخی از مواضع وبرخی از نگاهها به این سمت معطوف باشد و به بعضی از کاستی ها و بعضی از پاشنه آشیل هایی که در نظام است و عدم مراقب هایی که طی سال های گذشته اتفاق افتاده و فاصله گیری هایی که ایجاد شده است، زمینه برای الحاق، یعنی این جریان الحاق که بین جریان های دیگرداخلی با جریان های خارجی الحاق را ایجاد کردند وپیوند را ایجاد کردند که جریان های نفوذی هستند، اینها می توانند محمل های تشکیک و تردید و ابهام آفرینی را در فضای عینی و در شبکه های اجتماعی هر لحظه می توانند اراده کنند و فضایی از این دست را ایجاد کنند. 

*چرا فتنه ۸۸ رخ داد؟ و آثاری که در حوزه های مختلف کشور داشت چه بود؟ و آیا آثارمثبتی هم داشت؟ 

فتنه ۸۸ در حقیقت عمق کینه واستکبار دشمنان خارجی در طی سال های شکل گیری حداقل دوران ۵۰ ساله انقلاب اسلامی از سال ۴۲ تا ۵۸ بوده است که دشمن درصدد این بوده است که نگذارد این نهال شکل بگیرد ورشد پیداکند و مستحکم شود و توسعه پیداکند.

می بینند که این درخت تنومند این انقلاب عمق وریشه هایش گسترده شده است، میوه های گوناگونش به ثمررسیده است و استحکام و صلابت و پایداری را برای این انقلاب ونظام وتبدیل شدنش به یک قدرت منطقه ای تأثیرگذار و از آن طرف یک انقلاب الهام بخش را ما در صحنه جهانی شاهد هستیم.

دشمن با این نگاه درصدد این بوده که نگذارد این رشد وگسترش انقلاب ونظام اسلامی واستحکام بخشی این انقلاب را ببیند، لذا قصدش این بوده که بعد از امام انتقام بگیرد.

آنهایی که تعبیرشان این بوده که پایان عمرامام خمینی، دنیای بدون انقلاب اسلامی است وبین این آغازوپایان معادلاتی را برای خودشان ترسیم می کردند که می توانند بعد ازرحلت حضرت امام انتقام بگیرند، به لحظه ارتحال امام دلبسته بودند خوب انتخاب زیبای خبرگان با انتخاب برجسته ای انجام دادند وماندگارشد. وامروزانقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون ونظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام تأثیرگذارمنطقه ای وجهانی مطرح است.

نقطه اصلی به نظرمن این است که استکباردنبال این بوده بنا به این دلیل که انقلاب را استکباربرنمی تافت و ماهیت انقلاب با ماهیت استکبار رویاروی هم هستند ، پس درصدد این بودند که بعد ازرحلت امام فتنه هایی را برای مقابله با نظام طراحی کردند.

لذا ۱۰ سال بعد از رحلت حضرت امام ۱۸ تیر۷۸ شکل گرفت ، ۲۰سال بعد از رحلت بهترین فرصتی برای شکل گیری فتنه ۸۸ فراهم شد.

اما فتنه هم یک سری ابعاد منفی دارد و هم می تواند آثار مثبت داشته باشد اولا این که بعد منفی فضای انتخابات بالاخره تشویش اذهان عمومی و شکاف در بین مردم یکی از آثار منفی فضای انتخابات بوده است و از سوی دیگر سو استفاده دشمن و امید وار ساختن دشمن مهمترین خسارتی است که جریان فتنه به کشور وارد کرد این بود که دشمن را امیدوار کرد.

در بعد منفی یک سری خسارت های مادی و مالی در فضای شهر ناشی از فضای فتنه ایجاد شده چهره هایی ، نهادها ، مراکز قانونی و شخصیتهایی در فضای انتخابات لطمه دیدند و تخریب شدند؛ اصل حیثیت نظام که با شایعاتی که خود سران فتنه مطرح می کردند نسبت به انقلاب و نظام زیر سوال رفتن حیثیت نظام از چمله این آثار بوده است.

به نظر می رسد که چند تا نکته در بحث آثار مثبت می شود اشاره کرد یکی اینکه کار آمدی مدیریت ولایت فقیه در حفظ نظام در دوره هم امام فضا های فتنه ای که ایجاد می شد و هم در عصر پس از امام شما شاهد بودید که بالاخره این فتنه های ۱۸تیر و فتنه ۸۸ کار آمدی و مدیریت ولایت فقیه در نگه داشت نظام و حفظ نظام و تثبیت نظام در طوفان فتنه ۸۸یکی از آثار مثبت بوده است.

منبع: ندای انقلاب

 

کد مطلب: 16467

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر