توهین به نمایندگان مجلس با برند تقلبی عارف!

این اهانت ها که دیگر به یک روال عادی در تمام مواضعه این روزهای اصلاح طلبان تبدیل شده است کم کم می رود که به یک سوژه زشت تبدیل شود که هر کسی قصد دارد لگدی به نمایندگان مردم در خانه ملت بزنند.

توهین به نمایندگان مجلس با برند تقلبی عارف!

گیلان خبر: عدم تمایل انتخاب عارف توسط نمایندگان مجلس برای ریاست، محملی شده است که این روزها از کوچک تا مدعیان بزرگ اصلاحات، نمایندگان مجلس را آماج اهانت های شدید خود قرار داده و به آنها توهین نمایند.

بنا بر این گزارش، این اهانت ها که دیگر به یک روال عادی در تمام مواضعه این روزهای اصلاح طلبان تبدیل شده است کم کم می رود که به یک سوژه زشت تبدیل شود که هر کسی قصد دارد لگدی به نمایندگان مردم در خانه ملت بزنند.

به گزارش خبرنگار ما در تازه ترین موضعگیری صوفی در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد چنین گفته است که: " اعضای لیست امید به عارف خیانت کردند."

این روزنامه در تیتر اول خود با عنوان «فرمانده بی‌لشکر» نوشت: " محمدرضا عارف امروز بسان فرمانده‌ای است که سربازانش به لشکر حریف پیوسته‌اند و به سنگر آنها پناه برده‌اند" که البته آفتاب یزد ننوشت که شاید توهم بیش از حد پیروزی در 7 اسفند ماه سبب شده است که چنین فکری نمایند و الا هر عاقلی بعد از هفتم اسفند ماه 94 می دانست که اصلاح طلبان در کل کشور شکست خورده اند.

امروز اینکه محمد رضا عارف در بهارستان باید نهایتا دلش را به همان 105 نفر خوش کند چیز عجیبی نیست و الا آسمان و ریسمان به هم بافتن و عدم توجیه وی حتی در رای نیاوردن برای ریاست کمیسیون آموزش را نیز به مهندسی تعبیر کردن فقط فرار از شکست می باشد و متهم کردن نمایندگان مردم در خانه ملت به فریبکاری آنهم با برند تقلبی عارف؟!


منبع: عصر امروز

کد مطلب: 16500

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر