وضعیت بحرانی روحانی در یک مرجع نظرسنجی دولتی

در همین نظرسنجی ، 52.8 درصد کسانی که قبلا با آقای روحانی رأی داده بودند، گفتند که ما این دوره به آقای روحانی رأی نخواهیم داد.

وضعیت بحرانی روحانی در یک مرجع نظرسنجی دولتی

گیلان خبر: یک مرجع نظرسنجی دولتی از وضعیت بحرانی روحانی برای رای آوری خبر می دهد.

 یک مرکز دولتی نظرسنجی در آخرین نظرسنجی خود مربوط به هفته اول اسفند از وضعیت بحرانی دکتر حسن روحانی برای رای آوری خبر می دهد.

این مرکز افکارسنجی، در تحلیل این ظرسنجی خود آورده است که احتمال تک دوره‌ای شدن دولت آقای روحانی بیش از هر دولت دیگری پس از انقلاب وجود دارد. 

در همین نظرسنجی ، 52.8 درصد کسانی که قبلا با آقای روحانی رأی داده بودند، گفتند که ما این دوره به آقای روحانی رأی نخواهیم داد.

همچنین آرای منفی روحانی بیش از 37 درصد به دست آمده است و همین موضوع در دستور کار هفته گذشته شورای مشورتی اصلاحات قرار داشته است.

بحث 37 درصد رأی منفی روحانی، در اصلاح طلبان ایجاد نگرانی کرده و جلسات متعددی داشتند و گفتند متخصصین نظرسنجی گفته‌اند که اگر 8 درصد دیگر به آن اضافه شود و به 45 درصد برسد، شکست ما قطعی است؛ مثل سال 84 که چنین وضعیتی را هاشمی داشت و این رأی منفی در سه ماه مانده به انتخابات یک سم مهلک است. 

بر این اساس در این جلسه تاکید شده که «ما باید با روحانی صحبت جدی کنیم و بگوییم با این روند بازنده هستیم مگر اینکه برگردید و برخی کارهایی که ما می‌گوییم شما انجام دهید.»


منبع: پارس

کد مطلب: 25020

ارسال نظر

انتخاب سردبیر