دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

لزوم نگاه و نگرش جدید به دستاوردهای انقلاب اسلامی در شناخت دقیق ابعاد پیدا و پنهان و بزرگ ماهیت انقلاب و اهداف و آرمان های آن در نسل جوان موثر است. که در نهایت سیانت بهتر از آنها را الزام آور و نهادینه می سازد

دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

گیلان خبر: لزوم نگاه و نگرش جدید به دستاوردهای انقلاب اسلامی در شناخت دقیق ابعاد پیدا و پنهان و بزرگ ماهیت انقلاب و اهداف و آرمان های آن در نسل جوان موثر است. که در نهایت سیانت بهتر از آنها را الزام آور و نهادینه می سازد. مقام معظم رهبری نیز با تکید بر این مساله عنوان کردند؛ “که نگاه های جزئی نگاه به حوادث میانه ی راه  و نگاه به افت و خیز ها خیلی گویا نیست باید نگاه کلان و فراگیر به انقلاب  اسلامی در سطح افکار عمومی زنده بشود.” تا به حال عمده ی بازخوانی برکات، پیشرفت ها و دستاوردهای انقلاب طی این ۴ دهه ی اخیر در سطح خرد بوده که توسط پژوهشگران، تحلیلگران و آثار آنها و البته رسانه های مکتوب و غیر مکتوب به رشته تحریر درآمده است. گستردگی و تنوع این پیشرفت ها بی تردید در همه ی حوزه ها ملموس و مورد اعتراف همه دشمنان نظام بوده است.

در سطح ملی و در چهار چوب مرزهای داخلی انقلاب اسلامی دستاوردهای مهم و بی نظیر را احصا نموده ایم؛

 

 

سقوط نظام ستم شاهی و تاسیس نظام دینی مردم سالار؛

 بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در کنار برکات بی شمار انقلاب بزرگترین برکت را شکستن سد بزرگ نظام شاهنشاهی و راندن غارتگران و چپاولگران از مملکت و قطع ایادی شرک و نفاق و نفت خواران می داند. ایشان همچنین بزرگترین پیروزی ملت ایران را تحول یک رژیم دو هزار و پانصد ساله ی مستکبر به رژیم اسلامی که قصد دارد در راه اسلام قدم بردارد را معرفی می کند. پیامد چنین نهضت بزرگی برچیده شدن سایه ی سلطه ی ظلم و ستمی بوده است که در طول تاریخ شاهان و دیکتاتوری های وابسته علیه مردم مظلوم ایران روا می داشتند قیام مردم در سرنگونی حکومت پهلوی به مجازات و محاکمه ی عناصر فاسد و ظالم انجامید.

بعد دیگر مسئله زاویه اجتماعی- سیاسی و البته تاریخی به این دستاورد کلان است؛ از قرن هجدهم میلادی جهان در مسیر هدایت دستاوردهای علوم تجربی و آزمایشگاهی و صاحبان سرمایه قرار گرفت. مکاتب سیاسی و فلسفی به تفکرات اندیشه های اجتماعی جهت می دادند و صاحبان قدرت از آن ها به منظور بهره برداری و کسب ثروت و قدرت بیشتر استفاده می کردند. طی چند قرن فضای علمی و سیاسی کشورهای توسعه یافته عرصه ی کشمکش و نفوذ  و اشاعه ی مکتب های فلسفی بود که جهان توسعه نیافته و در حال توسعه را به بند استثمار و استعمار می کشید. دین و ارزش های اخلاق رو به انحطاط و زوال بود منزلت و ارزش انسان در زیر چرخ سود و سرمایه و نگاه مادی گرایانه لگد مال شده بود در این گذار و در دهه های پایانی قرن بیستم و در آستانه ی قدم نهادن به دوران پست مدرن تصور شکل گیری یک حکومت دینی که بخواهد در این برهه ی تاریخی با پشتوانه ی فقهی و فلسفی دین به اداره و مدیریت سیاسی- اجتماعی یک کشور بپردازد امری غیر ممکن و محال می نمود. اما انقلاب اسلامی با تاسیس نظام حاکمیت دستورات دینی و الهی توانست این غیر ممکن را ممکن سازد و اثبات کند آن مسیری که مکاتب و نظام های غرب و شرق برای رشد و پیشرفت و توسعه ملت ها در پیش گرفته اند محکوم به شکست است.

ساختار حکومت اسلامی در اندیشه وعمل تفاوت های عمیقی با نظام های سرمایه داری و کمونیست داشت. در جهان بینی اسلام جهان هستی تک بعدی صرف مادی نیست. نگاه به اقتصاد به حکومت و رهبری جامعه شناسی و رفع نیازهای انسان از زاویه تنگ و ناقص مادیان و انسان محوری تفسیر و معنا نمی شود بلکه همه چیزی به یک قدرت مطلق به نام خدا برمی گردد      

بنابراین طی چند دهه ی گذشته از عمر با برکت انقلاب مشاهده می شود حاکمیت اسلام و دستورات الهی که بسیار دقیق مبتنی بر کرامت و رفع نیازهای مادی و معنوی انسان است با ساختار و ارکان متفاوت و به شکلی کارامد نه تنها خط بطلانی بر اندیشه های اومانیستی کشیده است بلکه سردمداران قدرت و سرمایه دارن نظام لیبرالیستی را با چالشی جدی روبرو ساخته است.لذا به جرات می توان گفت مردم سالاری دینی انقلاب مهم ترین اتفاق ابتدای دوران پست مدرنیسم بود.

منبع: البرزبان

 

 

کد مطلب: 28656

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر