وقتی امضای جان کری برای آقا جواد تضمین بود؟!

با امضای تحریمهای جدید ایران توسط ترامپ رسانه های اصلاح طلب در یک هماهنگی عجیب به سانسور این خبر مهم پرداختند و خود را به ندیدن و نفهمیدن عجیبی زدند!؟

وقتی امضای جان کری برای آقا جواد تضمین بود؟!

گیلان خبر: با امضای تحریمهای جدید ایران توسط ترامپ رسانه های اصلاح طلب در یک هماهنگی عجیب به سانسور این خبر مهم پرداختند و خود را به ندیدن و نفهمیدن عجیبی زدند!؟

دلواپسان! خطاب به جواد: جواد نپیچونه؟

کد مطلب: 30749

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر