دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

انقلاب اسلامی نقطه ی عطف احیای هویت دینی و الگوی بیداری اسلامی

از نقطه نظر رهیافت سیاسیِ سازه انگاری، انقلاب ها و خیزش های مردمی جنوب غرب آسیا و شمال خاورمیانه که بعضا هم به تغییر ساختار و کارکرد تعامل و ساقط شدن دیکتاتوری های مرتجع منطقه منتهی شده است( مانند تونس، مصر، لیبی و یمن) ریشه در احساس سر خورده گی و تحقیر تاریخی و هویت فرهنگی، تمدنی و اجتماعی ملت های مسلمان دارد که دهه ها و قرن ها زیر سایه ی نفوذ و استیلای قدرت های استکباری و سلطه جو غرب و شرق و عناصر دست نشانده ی انان بوده اند که امروز با الگو پذیری از گفتمان استبداد ستیزی انقلاب و هم ذات پنداری در خودباوری آن در راستای تعیین مرز بین مستضعفان و مستکبران عمل کرده است.

انقلاب اسلامی نقطه ی عطف احیای هویت دینی و الگوی بیداری اسلامی

گیلان خبر:بی تردید انقلاب اسلامی ایران نقطه ی آغازین بیداری اسلامی در میان ملت های مسلمان منطقه و جهان بود که در نیمه دوم قرن بیستم به وقوع پیوست این گفتمان دینی با ماهیت و ایدئولوژی اسلام گرا، غرب ستیزی و ظلم ستیزی الگو و منبع الهام بخشی در توانمندی جنبش های دینی- اجتماعی و تحولات و بیداری اسلامی در جنوب غرب آسیا و شمال خاورمیانه شد.

در نگاه مقام معظم رهبری سخن از بیداری اسلامی سخن از یک مفهوم نا مشخص و مبهم و قابل تاویل و تفسیر نیست بلکه این مفهوم به معنای یک واقعیت خارجی مشهود و محسوس است(۱) بیداری اسلامی( یا به اصطلاح قیام عربی و بهار عربی)عبارتست از آگاهی و هوشیاری امت اسلامی برای رسیدن به استقلال، آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پرتو احیای دین، بازگشت به اسلام ناب و هویت فراموش شده ش دینی که متاثر شده است از ۴ دهه صلابت و اقتدار و رویکرد غرب ستیزی گفتمان انقلاب اسلامی، انقلابی که توانست زوال و انزوای جنبش های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و پان آزادی بخش های غیر دینی و زبانی و نژادی و ایدئولوژی های سیاسی غیر اسلامی را طی چند ده ی اخیر به اثبات  برساند.

از نقطه نظر رهیافت سیاسیِ سازه انگاری، انقلاب ها و خیزش های مردمی جنوب غرب آسیا و شمال خاورمیانه که بعضا هم به تغییر ساختار و کارکرد تعامل و ساقط شدن دیکتاتوری های مرتجع منطقه منتهی شده است( مانند تونس، مصر، لیبی و یمن) ریشه در احساس سر خوردگی و تحقیر تاریخی و هویت فرهنگی، تمدنی و اجتماعی ملت های مسلمان دارد که دهه ها و قرن ها زیر سایه ی نفوذ و استیلای قدرت های استکباری و سلطه جو غرب و شرق و عناصر دست نشانده ی انان بوده اند که پس ازانقلاب اسلامی به تاثی از رویکرد آرمان گرای واقع بینانه، فلسفه ی مبارزاتی و مقاومتی، جمهوریت در عین اسلامیت آن ترغیب شدند؛ بر اساس ارزش های دینی به بازسازی هویت دینی و سیاسی خود بپردازند، باورها و ساختارهای ذهنی و دینی خود را در مسیر حق مشارکت و تعیین سرنوشت و آزادی های مشروع و مدنی غیر مادیگرایانه بازسازی کنند.

پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه آموزه های دینی، تلفیق دیانت و سیاست، ارائه ی مدل مردم سالاری دینی از کانون ثقل عملگرا به انتشار اهداف و پیام تمدن سازی امت اسلامی  پرداخت، به سبب جذابیت در معنا، محتوا، شعارهای دینی،ساختار، اهداف و روش ها موجب شد خیزش های انقلابی موسوم به بیداری اسلامی، غرب محوری و نفوذ غرب را در دستگاه استبداد به چالش جدی بکشد بر همین اساس مقام معظم رهبری ضدیت با استبداد و تسلیم نشدن در مقابل ان را یکی از مهم ترین ارکان قیام های اسلامی منطقه می دانند. و می فرمایند ملت های انقلاب کرده و آزاد شده مطلوبشان نظام مردم سالاری اسلامی است یعنی حاکمان با رای مردم برگزیده می شوند و ارزش ها و اصول حاکم بر جامعه اصول مبتنی بر معرفت و شریعت اسلامی است(۱). این راهبرد در حقیقت ان چیزی نیست که منافع سلطه طلبان و استراتژی توسعه طلبانه و نژادی اندیشه ی صهیونیستی را تامین کند در اصل ضدیت با غرب است به همین خاطر دشمنان انقلاب اسلامی و در راس انها آمریکا و اسرائیل با طرح و بسط پروژه ی ایران هراسی و القای  این ذهنیت که ایران دشمن اعراب است نه اسرائیل، و انقلاب ایران موجب اقدامات بی ثبات کننده در ملت های همسایه می شود سعی می کنند با سرکوب ملت ها، رهبران آزادی بخش و مدیریت بحران موج بیداری اسلامی را متوقف کنند.       

منابع و ماخذ:

۱٫farsi.khamenei.ir/others-article?id=24715

 


منبع: البرزبان

 

 

 

کد مطلب: 30991

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر