وقتی همه خواب هستند؛

سازمان ملل این بار برای مسکن و شهرسازی ایران تعیین تکلیف می کند! +سند

بعد از هشدار رهبر معظم انقلاب در مورد آثار ذلت بار و استعماری سند ۲۰۳۰ آموزش و پرورش و ممانعت از اجرای آن، شواهد و قرائن نشان می دهد سندی دیگری تحت عنوان مسکن و توسعه شهری پایدار (کمپین جهانی شهر دلخواه من) از سال گذشته در تهران کلید خورده و تاکنون از شهروندان45 شهر ایران در این کمپین توسط نمایندگان دفتر برنامه اسکان سازمان ملل متحد نظرسنجی انجام شده است.

سازمان ملل این بار برای مسکن و شهرسازی ایران تعیین تکلیف می کند! +سند

گیلان خبر: طبق اسناد های رسمی و غیر رسمی منتشر شده توسط مجامع بین المللی وابسته به نظام استکباری آمریکا بیانگر این واقعیت است که تحت لوای اصلاحات اما به قصد نفوذ ومداخله در تمامی امورات ومسائل کشور های دنیاحول محور غربی سازی ، طرحهای پیچیده ای درحال انجام است ، که سند ۲۰۳۰ از جمله آنهاست.

طراحی این نوع سندها از طرف مجامع جهانی تحت نظر قدرت های استکباری با عناوین سندتوسعه آموزش، سند مسکن وتوسعه شهری(شهردلخواه من)، سند توسعه بهداشت و سلامت و... درواقع تدابیری برای کنترل کشورهای درحال توسعه و عقب افتاده در جهت حفظ منافع نظام های سلطه می باشد.

بعد ازهشدار رهبر انقلاب اسلامی در مورد آثار ذلت بار و استعماری سند ۲۰۳۰ آموزش وپرورش وممانعت از اجرای آن، شواهد و قرائن نشان می دهد سندی دیگری تحت عنوان مسکن وتوسعه شهری پایدار (کمپین جهانی شهر دلخواه من) ازسال گذشته درتهران کلید خورده وتاکنون ازشهروندان45 شهر ایران در این کمپین توسط نمایندگان دفتر برنامه اسکان سازمان ملل متحد نظر سنجی انجام شده است.

 

القصه مثل اینکه مسئولان کشور از سند آموزش و پرورش درس لازم رانگرفته و هشدار های مقام معظم رهبری را فراموش کرده اند. مگر بقول ایشان ما خودمان سند معماری وشهرسازی اسلامی ایرانی نداریم که سازمان ملل بخواهد برای ما تعیین وتکلیف کند والبته این بار با شگرد ایجاد کمپین می خواهند با ایجاد دوگانه دولت ومردم، به اهداف پلید خود برسند. این بار هم ظاهرا مقامات وزارت راه و شهرسازی نه تنها از مسله با خبر بوده اند بلکه مشارکت فعال هم در اجلاس هیبتات 3 سازمان ملل متحد داشته اند؟!

چرا باوجود سند معماری وشهرسازی اسلامی ایرانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مقامات شهرسازی بدنبال تبعیت وحاکمیت بخشیدن سندهای بیگانگان بر امورات ومصلحت کشور هستند؟!

 

 

 

 

به کارشناسان دلسوز ومتعهد معماری وشهرسازی این مرز وبوم هشدار داده می شود اینجا عرصه حضور وقیام شما علیه نقشه شوم بیگانگان است. دفاع وپاسداری ازحریم معماری وشهرسازی غنی ومعنوی اسلامی ایرانی بعنوان یک میراث فرهنگی برعهده شما می باشد ان شاءالله از این آزمون حساس و سرنوشت ساز سربلند وپیروز بیرون بیاید.

برای مشاهده متن کامل سند مسکن و توسعه شهری(شهردلخواه من)، به اینجا مراجعه فرمایید.


منبع: 598

 

 

کد مطلب: 31375

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر