معصومه مرادی

ره آورد جنگ جهانی دوم برای ایران

جنگ جهانی دوم بین دو بلوک متحدین ( آلمان، ایتالیا و ژاپن) و متفقین ( انگلیس، فرانسه، امریکا و شوروی) در 9 شهریور 1318 – اول سپتامبر 1939 م- با حمله آلمان به لهستان آغاز شد.

ره آورد جنگ جهانی دوم برای ایران

گیلان خبر ـ معصومه مرادی: جنگ جهانی دوم بین دو بلوک متحدین ( آلمان، ایتالیا و ژاپن) و متفقین ( انگلیس، فرانسه، امریکا و شوروی) در 9 شهریور 1318 – اول سپتامبر 1939 م- با حمله آلمان به لهستان آغاز شد.

از مهمترین دلایل وقوع این جنگ را مقصر معرفی کردن آلمان در جنگ جهانی اول و ایتالیا و وادار کردن آنها به پرداخت غرامت و ناراضی بودن آنها از این نتیجه بیان میدارند - البته این دلیل از سوی برندگان جنگ گزارش شده!-

وجنگ تنها در اروپا ادامه نداشت بلکه ژاپن نیز با حمله به چین و منچوری حتی زودتر از حمله آلمان به لهستان در آتش این جنگ دمیده بود.

با شروع جنگ، ایران که کیلومترها از صحنه جنگ به دور بود اعلام بی طرفی کرد، و با توجه به موقعیت باثبات شاه در کشور، امنیت برقرار بود.

شاه طرفدار آلمان ها بود و به پیروزی آنها دلخوش کرده بود و حتی شخصی نزدیک به آلمانها را نخست وزیر خود کرد؛ بر خلاف سیاستمداران قدیمی، که آلمان را بازنده این جنگ می دانستند اما جرات برزبان آوردن نظرشان را نداشتند.
تمایل شاه به آلمانها دستاویزی شد، تا متفقین حضور نیروهای امنیتی- اطلاعاتی آلمان را دلیل حمله به ایران قرار دادند و ایران رابه اشغال خود درآورند، اگرچه پشتیبانی لجستیکی و نظامی و تسحیلاتی به شوروی در برابر حملات آلمان از طریق خاک ایران و حفظ منافع انگلیس در جنوب دلیل واقعی این اشغال بود.

بدین ترتیب ایران در 3 شهریور 1320 مورد تجاوز قرار گرفت. این تجاوز بیرحمانه لطمات بسیاری به مردم ایران وارد کرد. غارت اموال مردم، مصادره کردن وسایل حمل و نقل و کشتن و مصدوم کردن مردم ارمغان متفقین برای مردم ایران بود.

همه اینها سبب شد راهزنی، فقر، قحطی و شیوع بیماریهای گوناگون به تمام کشور سرایت کند.

توجه به این نکته قالب ذکرست که متفقین برای رفع نیازهای خود، ارزاق مردم را به صورت غارت گونه ای خریداری کردند که سبب شد قحطی جان مردم ایران را بگیرد.

اگر جنگ جهانی دوم با خودکشی هیتلر در 30 آوریل 1945 و تسلیم ژاپن در 15 اگوست 1945 به پایان رسید، اما متفقین همچنان در ایران حضور داشتند و بر خلاف تعهد خود مبتنی بر خروجشان از ایران، 6 ماه بعد از پایان جنگ، همچنان به غارت و چپاول گری خود ادامه دادند. و حتی این آغازی بود برای سلطه سیاسی غربی ها در ایران؛ تا چندین دهه بتوانند با حضور خود حقوق مردم ایران را تضییع کنند.

پایان یافتن جنگ جهانی دوم، آغازی بود برای کشورهایی که قصد ایجاد نظمی جدید و سلطه بر کشورهایی را داشتند که تا آن زمان به دلیل حضور ابرقدرت ها نتوانسته بودند نفوذی پیدا کنند، همچون آمریکا.

و آغازی شد برای پیاده سازی برنامه هایی که برای جهان و جهانیان در نظر داشتند و آن چیزی نبود جزء تشکیل حکومت غاصب اسرائیل!!

 

کد مطلب: 3555

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر