مخاطب این بایدها کیست آقای رئیس جمهور؟!

گفتگوی زنده تلویزیونی شب گذشته آقای رئیس جمهور همانطور که پیش بینی می شد، مانند گفتگوهای پیشین حرف تازه ای نداشت.

مخاطب این بایدها کیست آقای رئیس جمهور؟!

گیلان خبر: گفتگوی زنده تلویزیونی شب گذشته آقای رئیس جمهور همانطور که پیش بینی می شد، مانند گفتگوهای پیشین حرف تازه ای نداشت.

تنها تفاوت این گفتگو با جلسات قبل، انتخاب مجری آن بود که معتقدم نتیجه و خروجی جلساتی است که برخی افراد آشنا آن را مدیریت می کنند تا با جاذبه هایی اینچنینی همه نداشته های گفتگو را پوشش دهند.

پربسامدترین کلمه ای که در این گفتگو از زبان رئیس جمهور محترم خارج شد، کلمه "باید" بود.

ما باید

باید

باید

و ...

اما به راستی مخاطب این بایدهای رئیس جمهوری که 5 سال از صدارتش بر قوه اجرایی می گذرد کیست؟

چه کسی باید این بایدها را اجرایی کند؟

اینکه باید تورم مهار شود، باید مشکلات اقتصادی مردم رفع شود، باید قضیه ریزگردها و معضلات فراوان زیست محیطی حل گردد و ده ها "باید" دیگری که از دو لبان مبارک جناب آقای روحانی شنیده شد، چه زمانی و به دست چه کسی یا چه کسانی "باید" محقق گردد؟

 زیست سیاسی و اجرایی آقای رئیس جمهور به گونه ای است که از قراری برای تحقق بایدهای مدنظر  ایشان، حکومت "باید" قوه جدیدی تاسیس کند تا این بایدها عملی شوند.

 

 

کد مطلب: 40922

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر