عضو شورای شهر تهران:

اصلاح‌طلبان از روحانی عبور نمی‌کنند/ عملکرد دولت، عملکرد اصلاحات نیست

عضو شورای شهر تهران درحالی که بیان می کند که اصلاح طلبان از دولت روحانی عبور نکرده‌اند، بیان می کند: «عملکرد دولت، عملکرد اصلاح‌طلبان نیست.»

اصلاح‌طلبان از روحانی عبور نمی‌کنند/ عملکرد دولت، عملکرد اصلاحات نیست

گیلان خبر: «زهرا صدراعظم نوری»، عضو شورای شهر تهران گفت‌وگویی با روزنامه آرمان داشته است که در از موضوع عبور اصلاح طلبان از دولت روحانی سخن گفته است.

این عضو شورای شهر تهران بیان می کند: اصلاح‌طلبان به عنوان دلسوزان نظام و کشور همواره در تلاش برای حمایت از دولت هستند و به عنوان افرادی که با درایت و اندیشه به مسائل می‌پردازند و به دنبال اصلاح رویه‌ها در کشور هستند با پیشنهادها و انعکاس نقطه نظرات، دولت را پشتیبانی می‌کنند. موضوعاتی که مطرح می‌شود اصلاح‌طلبان از روحانی عبور کرده‌اند، به طور کل حرف غلطی است. با توجه به شرایط فعلی شاید افرادی در داخل و خارج از کشور از روی ناآگاهی بر این شایعات دامن می‌زنند، اما صحت ندارد.

نوری همچنین درپاسخ به اینکه چرا اینطور فرض می شود که اصلاح طلبان از دولت عبور کرده و با آن مشکل دارند، گفت: این افراد فقط به دنبال ایجاد تفرقه در میان مردم هستند. با توجه به شرایط فعلی که در داخل کشور با مسائل اقتصادی رو‌به‌رو هستیم که معیشت مردم را تحت فشار و مسائل بیرون هم در بُعد سیاسی به شدت بر کشور تحمیل شده است، موجب ایجاد مشکلاتی شده است. بنابراین باید در تلاش باشیم تا وحدت و همبستگی را در داخل افزایش دهیم تا ضربه کمتری خورده و فشارهای بیرونی بر ما کمتر اثر بگذارد. لذا با توجه به شرایط فعلی همگی باید به یکدیگر کمک کرده و به دولت به عنوان قوه مجریه کشور کمک کنیم.

عملکرد دولت، عملکرد اصلاح‌طلبان نیست

این عضو شورای شهر تهران درحالی که اصلاح طلبان تمام قد از روحانی و سیاست هایش تا به امروز حمایت کرده است، اظهار می کند: نباید اینگونه تلقی کرد که عملکرد دولت به اصلاح‌طلبان ضربه وارد می‌کند. اصلاح‌طلبان از دولت حمایت کرده‌اند ولی عملکرد دولت، عملکرد اصلاح‌طلبان نیست. دولت با شعار اعتدال، تدبیر و امید وارد کار شد و مورد حمایت اصلاح‌طلبان واقع شده است و با کمک‌های اصلاح‌طلبان این دولت روی کار آمد لذا عملکرد دولت نباید به پای اصلاح‌طلبان نوشته شود، گرچه اشتباهاتی رخ داده و باعث ایجاد هزینه‌هایی شده است که دامن اصلاح‌طلبان را هم خواهد گرفت، اما به طور واقع نباید عملکرد دولت را به حساب اصلاح‌طلبان نوشت. اصلاح‌طلبان همواره در هر شرایطی نقدهای خود را مطرح کرده و بحث‌ها را با دولت داشتند و حال اگر دولت آنها را نپذیرفته، نشنیده و یا عمل نکرده، مشکل دولت است.

نگرانی اصلاحات نسبت به از دست دادن مقبولیت مردمی

این اظهارات عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در حالی است که روزنامه اصلاح طلب شرق امروز در مطلبی با عنوان «اصلاح طلبان در سراشیبی مقبولیت مردمی» درباره کاهش این مقبولیت نوشت: «طبیعی است که اصلاح‌طلبان به همان میزان که خود را به جریان راست ملبس به لباس اعتدال و دولت غیرمعتقد به اندیشه اصلاح‌طلبی و بی‌توجه به خواست و مطالبات غالب مردم و عمل‌نکردن به قول‌های انتخاباتی نزدیک کند، به همان میزان هویت اصلاح‌طلبانه خود را از دست خواهد داد و البته که در عمل هم نخواهند توانست به هیچ نوع اصلاحی حتی در سطح خرد مبادرت کنند و بنابراین از اصلاحات و اصلاح‌طلبان چیزی باقی نخواهد ماند.»

این روزنامه همچنین مطرح می کند: «اگر اصلاح‌طلبان همچنان مراقب آبرو و موقعیت و جایگاه خود در میان مردم نباشند و در حوزه اصلاح و اصلاح‌طلبی برخوردار از یک برنامه منسجم که ناظر بر اصلاح تدریجی کاستی‌ها همراه با شناخت موانع تحقق خواست‌ها و مطالبات ملت و رفع کاستی‌ها در یک پروسه تدریجی نباشند و در قالب یک برنامه شفاف و عملیاتی در عمل به آن مبادرت نورزند، طبیعی است که ملت باید کماکان شاهد این همه نابسامانی و ناکارآمدی مزمن توسط دولت و سایرین باشند.»

منبع: جهان

 

 

کد مطلب: 45937

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر