جدول: یک سال بعد از ۱۱۴ وعده انتخاباتی روحانی

من به نامزدهای گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛

جدول: یک سال بعد از ۱۱۴ وعده انتخاباتی روحانی

گیلان خبر:

 رهبر معظم انقلاب، 14 خرداد 1392:

«من به نامزدهای گوناگون عرض میکنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که میتوانید انجام دهید، وعده بدهید.»

منبع: هفته نامه  9 دی

کد مطلب: 784

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر