نکاتی مهم پیرامون تربیت جنسی کودکان

آموزش زودرس، شتاب‌زده و ناشیانۀ مسائل جنسی به کودکان، هم‌اندازۀ به‌تأخیرانداختن این آموزش‌ها آسیب‌زاست.

نکاتی مهم پیرامون تربیت جنسی کودکان

گیلان خبر: یکی از جنبه‌های حساس تربیت، تربیت جنسی و پرورش کودک بر اساس حیا و عفت است که اسلام برای رسیدن به هدف مطلوب آن دستورات و توصیه‌های باارزشی کرده است. دراین‌ب