ماجرای زیبای فرزند دو ساله ای که واقف شد

آقای مزیدی اصفهانی خیری است که ملکی را به مساحت 7000 را برای زهرا دختر دوساله اش خریداری نموده است که 3500 متر آن را مسجد احداث و 1000 متر آن را به احداث کارگاه اختصاص داده اند و وقف کرده اند.

ماجرای زیبای فرزند دو ساله ای که واقف شد

گیلان خبر: یکی از مهم ترین تمهیدات دین اسلام در راستای دور اندیشی و تامین آینده مسلمین و فرزندان ایشان پایه ریزی سنت حسنه وقف است، چنان که وقتی به قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) و سنت عملی ایشان رجوع می کنیم، اهمیت دو چندان این سنت زیبا را در می یابیم. گر چه در قرآن کریم آیه ای به صراحت دال بر وقف وجود ندارد اما از آیات متعددی می توان وقف را به عنوان یکی از مصادیق بارز اعمال صالحه یا باقیات صالحات یا.... معرفی نمود.

 

آقای مزیدی اصفهانی خیری است که ملکی را به مساحت 7000 را برای زهرا دختر دوساله اش خریداری نموده است که 3500 متر آن را مسجد احداث و 1000 متر آن را به احداث کارگاه اختصاص داده اند و وقف کرده اند. این ملک در منطقه خیرآباد ورامین واقع شده است.

 

در ادامه قصد و انگیزه این خیرّ بزرگوار را می خوانید؛

 

کار وقف یک کار پسندیده و نیک هست که هر فردی می تواند قدم در این راه خیر و گر برکت بردارد. من تصمیم گرقتم برای فرزندم وقفی انجام دهم چون که کار خیر و وقف باقیات و صالحات انسان را فراهم می کند.

 

وی افزود: انجام دادن کار خیر و نیک انسان را سبک می کند. اینجانب ملکی به مساحت 7000 برای زهرا دختر دوساله ام خریداری کرده ام که 3500 متر آن را به احداث مسجد اختصاص دادیم و 1000 متر آن را به احداث کارگاه و وقف کرده ایم. این ملک در منطقه خیرآباد ورامین واقع شده است.

 


منبع:امینانه

کد مطلب: 22908

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر