طنز / کلیپ صوتی امضاء گرفتن!

کلیپ طنز صوتی امضاء گرفتن!

طنز / کلیپ صوتی امضاء گرفتن!

گیلان خبر : کلیپ طنز صوتی امضاء گرفتن یه ارباب رجو در اداره و اتفاقاتی که برای امضاء گرفتن برایش می افتد

زمان فایل (8:10)

کد مطلب: 402

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر