مؤلفه های خنده و شوخی حلال حکیمانه

دلقک نشدن (کوچک نکردن خود) کوچک نکردن دیگران

مؤلفه های خنده و شوخی حلال حکیمانه

دلقک نشدن (کوچک نکردن خود)

کوچک نکردن دیگران

نداشتن قصد انتقام جویی با کلمات غیر اخلاقی (هزل و هجو)

رعایت اعتدال (نه افراط نه تفریط)

رعایت مقتضای حال

متناسب با جنسیت مخاطب

متناسب با فهم مخاطب

متناسب با شخصیت افراد

تبسم و لبخند، نه قهقهه مستانه

کسب نشاط برای موفقیت در عبادت، کار، معاشرت

نکته و ادب آموز

پرهیز از اهانت به قوم های مختلف

همدلی

شرع مداری، مثلا ممنوعیت شوخی با نامحرم و...

اخلاق مدار، مانند ممنوعیت غیبت، ناسزا، فحش، عیب جویی، نکوهش گری، تمسخر، انتقام و...

کد مطلب: 141

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر