وبلاگ آشیان :

حال آقای ما خوب است؟؟

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد/ وجود نازکت آزرده گزند مباد/ سلامت همه آفاق در سلامت توست/ به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

حال آقای ما خوب است؟؟

به گزارش گیلان خبر, نویسنده وبلاگ «آشیان»، نوشت:

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد     وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست      به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

1410294667898626_large

بلا به دور باشد آقـــا!

نبینمتان در بستر بیماری

چشم دشمنانتان کور آقــــا

شکر خدا، بلا رفت از این وادی

بگذریم که بر ما چه گذشت

حال و روزمان عجب بد شد!

بگذریم چه آتشی به دل انداخت

صحنه های آن عیادت پرمعنی!

طبیبان گفتند و ما هم نیز

شادمانیم از این سبک بالی

حتم دارم سلامتی وجود شما

هست از عنایت یـــار خـــراســــانی…

چند روزیست که دلم آکنده است

حالم از روی شما شرمنده است

چند روزیست که قلم دارم وباز

ناتوان ماندم از این بی تابی!

حالتان خوب هست آقــــا؟

گمان نمی کنم که خوب باشید!

غصه از چهره ی تان پیداست

می کند این “درد” دلم را خالی!

سال هاست که «صحنه را می بینید»

«چه کنید اگر کسی نمی بیند؟»

سال هاست که پشت هم گفتید:

جنـــگ نـــرم! بصـــیرت افزایی!

فتنه و فضای غبارآلود…

جریان انحرافی و باطل…

غفلت ما و هشیاری دشمن…

نجوای “این عمار؟” تاریخی!

درد دین، درد سبک زندگی

درد فرهنگ، اقتصاد مقاومتی…

پس چه شد پاسخ آن نجوا؟

پس چرا میدان ماند خالی؟

“ســــید علی” نعمت بزرگ خداست

باید که قدر او را دریابیم

باید که برای طول عمر آقامان

دست به سوی دعا برداریم

ننشینیم و دل خوش نکنیم

به شعارهای رنگارنگ و کاذب!

واقعا حال آقـــای ما خوب است؟؟؟

چه سؤالیست! از چهره اش حاصل…

کد مطلب: 3590

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر