طنز/ چگونگی پیشروی یک دانشجوی مملکت به سمت فارغ التحصیلی!

گیلان خبر: میشه یکی بگه این درس هایی که من برداشتم درباره چیه… ؟ !

طنز/ چگونگی پیشروی یک دانشجوی مملکت به سمت فارغ التحصیلی!

گیلان خبر : نیلوفر نیک بنیاد در وبلاگ خود نوشت:

ترم یک: نوشتن جزوه های چرک نویس و سپس پاک نویس کردن آنها در منزل توسط خودکار های رنگی و اکلیلی + خواندن کامل کتابهایی که استاد معرفی می کند، خلاصه نویسی کردن کتابها و نوشتن ابهامات در صفحه اول کتاب جهت پرسیدن از استاد!

ترم دو: نوشتن جزوه های چرک نویس و سپس پاک نویس کردن آنها در منزل به صورت تک رنگ + خواندن بخشی از کتابهایی که استاد معرفی می کند و خط کشیدن زیر مطالب!

ترم سه: نوشتن جزوه های تک رنگ در کلاس + خریدن کتابهایی که استاد معرفی می کند و نخواندن آنها!

ترم چهار: ضبط کردن صدای استاد و سپس پاک نویس کردن جزوه به شکل تک رنگ + فکر کردن به خریدن یا نخریدن کتابهایی که استاد معرفی می کند!

ترم پنج: رسیدن به این نتیجه که اگر نصف درس ها را هم جزوه ننویسیم، نخواهیم مرد. چون بقیه خواهند نوشت! حذف کامل کتاب از سلول های مغزی!

ترم شش: بهتر است هر کس فقط جزوه یکی از درس ها را بنویسد. اینطوری تقسیم کار هم بهتر صورت می گیرد!

ترم هفت: وقتی همیشه دیگرانی هستند که جزوه بنویسند، ما را به جزوه نوشتن چه کار؟

ترم هشت: میشه یکی بگه این درس هایی که من برداشتم درباره چیه...؟!

 

کد مطلب: 414

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر